nl

VAV (Audiovisueel)

De afdeling van de 'Moving Image'

VAV (Audiovisueel) is een opleiding beeldende kunst die zich bij uitstek richt op de ontwikkeling van het bewegende beeld.
Wij stimuleren het onderzoek in verschillende disciplines als video, film, animatie, geluid, performance, nieuwe media, kunst, alsmede kunst- en filmgeschiedenis. Ook het gebied op het kruispunt van de disciplines zien we als een interessant terrein. Op het wrijfpunt van bijvoorbeeld beeld en geluid, het analoge en het digitale, het feitelijke en fantastische zien we eigenzinnige werken ontstaan. Films en video's die onstaan vanuit de kunstpraktijk hebben een signatuur en dynamiek die in de meeste gevallen anders is dan de films die we in de bioscopen zien.
Typerend voor een student VAV is dat er wordt gewerkt vanuit een uitvindersmentaliteit. Wij stimuleren het experiment en een eigenzinnige houding. Aan de basis van het onderwijs staat de ontwikkeling van de visie van de student op de betekenis van het werk in de samenleving. Het gaat daarbij om een mentaliteit die het mogelijk maakt om steeds verder door te dringen in de zelfgekozen inhoudelijke thema’s om te komen tot een krasse articulatie van de positie als kunstenaar in het culturele veld.
Docenten en coördinatoren communiceren op voet van gelijkwaardigheid met de studenten bij het ontwikkelen van hun werk. Het onderwijs verloopt procesmatig waarbij ideevorming, halfproducten en uiteindelijk resultaat in opeenvolging worden bekeken en steeds in samenhang met elkaar worden besproken. Na je afstuderen mag je de titel Bachelor of Art & Design (BA) voeren.

Onderwijsaanbod

Beeldende kunst, Video, Nieuwe media, Film, Animatie, Geluid, Kunst- en Filmgeschiedenis.

VAV heeft op 7 november een presentatie in het orgelpark
Lees meer

de afdeling van VAV

Opening The Temporary Department of Time and Space
Lees meer

Click here - 2 months ago
Lacune - Live installation
Open Call Nathaniel Mellors - 4 months ago
Getuigen - 8 months ago

Eunkyo Kang – VAV 2013

Emma Westenberg – VAV 2014

Aboozar Amini – VAV 2010

Opbouw Studie

Eerste vakjaar

In het eerste vakjaar volg je les in kleine groepjes. Alle vakken zijn verplicht. Ook worden er in dit jaar de meeste technische cursussen gegeven. In het eerste jaar wordt er een project gegeven onder leiding van twee docenten met als resultaat een voorstelling in de voormalige gymzaal. Daarnaast zijn alle excursies toegankelijk voor het eerste vakjaar.

Tweede en derde vakjaar

In het tweede en derde vakjaar schrijf je je in bij docenten voor individuele - of groepsgesprekken en is er de mogelijkheid deel te nemen aan projecten en excursies. Ook kan je desgewenst een uitwisseling doen of een stage lopen. Op de afdeling zijn ruimten aanwezig die geboekt kunnen worden als projectruimte. Ook is er de mogelijkheid vanaf het derde jaar voor een bescheiden atelierruimte

Derde vakjaar, eindexamenjaar

In het derde vakjaar of eindexamenjaar werk je langzaam toe naar het examen. De docenten vinden het van belang dat je blijft onderzoeken en experimenteren in relatie tot het gevonden thema en vanuit deze houding tot je eindexamenwerk komt. Voor het eindexamen worden gecommitteerden uitgenodigd om hun visie op het werk te geven. Het examen wordt afgesloten met een grote tentoonstelling eind juni/begin juli in de academiegebouwen van alle eindexamenkandidaten van dat jaar en is vrij toegankelijk voor het publiek.

Projecten

Deelname aan verschillende projecten is een belangrijk onderwijsmiddel voor het derde en vierde jaar. Tijdens een project wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan performances, het bouwen van installaties, het filmen of het maken van een tentoonstelling. Met regelmaat bezoek je tijdens je studie musea en galeries, in zowel binnen- als buitenland.. Bezoeken aan het Nederlands Filmfestival in Utrecht en het Filmfestival in Rotterdam zijn een vast onderdeel van het curriculum. In de maand mei wordt er een excursie van een aantal dagen georganiseerd naar een stad die in de belangstelling staat vanwege een tentoonstelling, filmfestival of manifestatie.

Theorie

Aan de afdeling VAV krijg je onderwijs in kunstgeschiedenis, filmgeschiedenis en filosofie. De theorie in het eindexamenjaar staat in het teken van reflectie. Reflectie op de eigen ontwikkeling in relatie tot de beeldende kunst, maar ook tot film, geluid, muziek of literatuur. Als theoretisch eindwerkstuk houden de studenten een lezing voor de docenten en medestudenten. Naast de lezingen van de vaste docenten, worden er met regelmaat gasten uitgenodigd voor een lezing. Dit zijn kunstenaars, oud-studenten en kunstbeschouwers. De onderwerpen variëren van een lezing over het eigen werk tot kunsthistorische, filosofische en levensbeschouwelijke onderwerpen of lessen in specifieke technieken. Ook is het Studium Generale een vast onderdeel van het theorieonderwijs van VAV. Het Studium Generale biedt een algemeen historisch kader handelend over actuele thema's in de hedendaagse internationale kunstwereld. Het Studium Generale trekt prominente sprekers uit binnen en buitenland aan om lezingen te geven. Voor meer informatie zie Studium Generale

Stages, Uitwisselingen

Stages en uitwisselingen zijn in het tweede vakjaar mogelijk maar niet verplicht. In het begin van het derde jaar worden de studenten in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan een intensieve werkperiode in het buitenland. Door de uitwisselingsacademie de European Exchange Academie in Beelitz bij Berlijn (een initiatief van Harry Heyink, een van onze docenten), worden studenten in de gelegenheid gesteld om een maand aan de slag te gaan met studenten van andere academies uit Europese omringende landen. Dit onder begeleiding van docenten van de verschillende academies. De periode eindigt met een presentatie in de vorm van een tentoonstelling.

Voorbereiding op de beroepspraktijk

De projecten binnen- en buiten de school zijn een belangrijke oefening voor de professionele praktijk van het schrijven van een aanvraag of voorstel tot het maken van een begroting, het samenwerken met anderen en het produceren en plaatsen van het werk. We geven workshops in de verschillende aspecten van dit proces. In de filmworkshop bieden we de studenten de mogelijkheid om te werken met professionals in een professionele studio. We organiseren wekelijkse studenten presentaties en nodigen met regelmaat gastdocenten en alumni uit voor een lezing.

Locatie

VAV bevindt zich op de eerste verdieping van de nieuwbouw, in de kelder en op de tweede verdieping. We beschikken over ateliers en er zijn ruimtes die geboekt kunnen worden als projectruimte. De technische ruimten bevinden zich op de tweede verdieping, de geluidsstudio, editing suiten en een computerlab en in de kelder bevindt zich de analoge filmwerkplaats.

Docenten

Albert Wulffers
Antonis Pittas
Bert Taken
Harry Heyink
Irene de Craen
José Vonk
Lam de Wolf
Maarten de Reus
Martin Grootenboer
Maze de Boer

Studenten 1e jaar

Alice Sprascio
Camilla Zeltner
Catoo Kemperman
Danit Elgev
Elfi Seidel
Emma Bienfait
Gaspard Combes
Hansje Hofland
Jeroen Vermandere
Josefine Johannessen
Marie Larsen
Michelle de Vaan
Sandra Golubjevaite
Sergey Golubev
Timna Tomiša
Tomas Ermin

Students 2nd year

Agne Ryliškyte
Anna Radzimirska
Anne Barlinckhoff
Arta Balina
Basile Monsacré
Berber Humalda
Bomi Kim
Carlijn Fransen
Claire van der Mee
Corine Baas
Daniel Farr
Elzbieta Szota
Emily Kabos
Isa Oxenaar
Ivana Filip
Jozef Smidt
Julia Cremers
Laura Bottin
Marilou Stive
Marja Vink
Michela Filzi
Nicolina Eklund
Nina Höskuldsdóttir
Sophie Friederichs
Taro Lennaerts
Tjeerd van Heerdt
Wilfred Jansen
Yulia Ratman

Studenten 3e jaar

Alina Ozerova
André Chapatte
Florian Mauersberger
Francesca Burattelli
Görkem Yalim
Joost van Loon
Margaux Parillaud
Masaki Komoto
Mie Frederikke Christensen
Mirjam Müller
Raluca Tudorache
Smari Róbertsson
Stefan Geesink
Stig Hultqvist Steijner
Theresa Blommerde