nl

VAV - Moving Image

De afdeling van de 'Moving Image'

VAV - Moving Image is een opleiding beeldende kunst die zich bij uitstek richt op de ontwikkeling van het bewegende beeld.
Wij stimuleren het onderzoek in verschillende disciplines als video, film, animatie, geluid, performance, nieuwe media, kunst, alsmede kunst- en filmgeschiedenis. Ook het gebied op het kruispunt van de disciplines zien we als een interessant terrein. Op het wrijfpunt van bijvoorbeeld beeld en geluid, het analoge en het digitale, het feitelijke en fantastische zien we eigenzinnige werken ontstaan. Films en video's die ontstaan vanuit de kunstpraktijk hebben een signatuur en dynamiek die in de meeste gevallen anders is dan de films die we in de bioscopen zien.
Typerend voor een student VAV is dat er wordt gewerkt vanuit een uitvindersmentaliteit. Wij stimuleren het experiment en een eigenzinnige houding. Aan de basis van het onderwijs staat de ontwikkeling van de visie van de student op de betekenis van het werk in de samenleving. Het gaat daarbij om een mentaliteit die het mogelijk maakt om steeds verder door te dringen in de zelfgekozen inhoudelijke thema’s om te komen tot een krasse articulatie van de positie als kunstenaar in het culturele veld.
Docenten en coördinatoren communiceren op voet van gelijkwaardigheid met de studenten bij het ontwikkelen van hun werk. Het onderwijs verloopt procesmatig waarbij ideevorming, halfproducten en uiteindelijk resultaat in opeenvolging worden bekeken en steeds in samenhang met elkaar worden besproken. Na je afstuderen mag je de titel Bachelor of Art & Design (BA) voeren.

Onderwijsaanbod

Beeldende kunst, Video, Nieuwe media, Film, Animatie, Geluid, Kunst- en Filmgeschiedenis.

18 mei 2016 - Y.6 - With this art we tell stories
Lees meer

‘Slow Runner in the Fastest Sneakers’ by Boyon Kang
Lees meer

Opbouw Studie

Eerste vakjaar

In het eerste vakjaar volg je les in kleine groepjes. Alle vakken zijn verplicht. Ook worden er in dit jaar de meeste technische cursussen gegeven. In het eerste jaar wordt er een project gegeven onder leiding van twee docenten met als resultaat een voorstelling in de voormalige gymzaal. Daarnaast zijn alle excursies toegankelijk voor het eerste vakjaar.

Tweede en derde vakjaar

In het tweede en derde vakjaar schrijf je je in bij docenten voor individuele - of groepsgesprekken en is er de mogelijkheid deel te nemen aan projecten en excursies. Ook kan je desgewenst een uitwisseling doen of een stage lopen. Op de afdeling zijn ruimten aanwezig die geboekt kunnen worden als projectruimte. Ook is er de mogelijkheid vanaf het derde jaar voor een bescheiden atelierruimte

Derde vakjaar, eindexamenjaar

In het derde vakjaar of eindexamenjaar werk je langzaam toe naar het examen. De docenten vinden het van belang dat je blijft onderzoeken en experimenteren in relatie tot het gevonden thema en vanuit deze houding tot je eindexamenwerk komt. Voor het eindexamen worden gecommitteerden uitgenodigd om hun visie op het werk te geven. Het examen wordt afgesloten met een grote tentoonstelling eind juni/begin juli in de academiegebouwen van alle eindexamenkandidaten van dat jaar en is vrij toegankelijk voor het publiek.

Theorie

Aan de afdeling VAV krijg je onderwijs in kunstgeschiedenis, filmgeschiedenis en filosofie. De theorie in het eindexamenjaar staat in het teken van reflectie. Reflectie op de eigen ontwikkeling in relatie tot de beeldende kunst, maar ook tot film, geluid, muziek of literatuur. Als theoretisch eindwerkstuk houden de studenten een lezing voor de docenten en medestudenten. Naast de lezingen van de vaste docenten, worden er met regelmaat gasten uitgenodigd voor een lezing. Dit zijn kunstenaars, oud-studenten en kunstbeschouwers. De onderwerpen variëren van een lezing over het eigen werk tot kunsthistorische, filosofische en levensbeschouwelijke onderwerpen of lessen in specifieke technieken. Ook is het Studium Generale een vast onderdeel van het theorieonderwijs van VAV. Het Studium Generale biedt een algemeen historisch kader handelend over actuele thema's in de hedendaagse internationale kunstwereld. Het Studium Generale trekt prominente sprekers uit binnen en buitenland aan om lezingen te geven. Voor meer informatie zie Studium Generale

Projecten

Deelname aan verschillende projecten is een belangrijk onderwijsmiddel voor het derde en vierde jaar. Tijdens een project wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan performances, het bouwen van installaties, het filmen of het maken van een tentoonstelling. Met regelmaat bezoek je tijdens je studie musea en galeries, in zowel binnen- als buitenland.. Bezoeken aan het Nederlands Filmfestival in Utrecht en het Filmfestival in Rotterdam zijn een vast onderdeel van het curriculum. In de maand mei wordt er een excursie van een aantal dagen georganiseerd naar een stad die in de belangstelling staat vanwege een tentoonstelling, filmfestival of manifestatie.

Corine Baas – VAV 2016

Krista van der Wilk – VAV 2010

Anne Barlinckhoff – VAV 2016

Levitation Crisis - 3 months ago
The Chair - 6 months ago

Stages, Uitwisselingen

Stages en uitwisselingen zijn in het tweede vakjaar mogelijk maar niet verplicht. In het begin van het derde jaar worden de studenten in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan een intensieve werkperiode in het buitenland. Door de uitwisselingsacademie de European Exchange Academie in Beelitz bij Berlijn (een initiatief van Harry Heyink, een van onze docenten), worden studenten in de gelegenheid gesteld om een maand aan de slag te gaan met studenten van andere academies uit Europese omringende landen. Dit onder begeleiding van docenten van de verschillende academies. De periode eindigt met een presentatie in de vorm van een tentoonstelling.

Voorbereiding op de beroepspraktijk

De projecten binnen- en buiten de school zijn een belangrijke oefening voor de professionele praktijk van het schrijven van een aanvraag of voorstel tot het maken van een begroting, het samenwerken met anderen en het produceren en plaatsen van het werk. We geven workshops in de verschillende aspecten van dit proces. In de filmworkshop bieden we de studenten de mogelijkheid om te werken met professionals in een professionele studio. We organiseren wekelijkse studenten presentaties en nodigen met regelmaat gastdocenten en alumni uit voor een lezing.

Locatie

VAV bevindt zich op de eerste verdieping van het Gerrit Rietveld gebouw.

Docenten

Antonis Pittas
Avi Krispin
Bert Taken
Gabriel Lester
Hans Muller
Harold Schellinx
Harry Heyink
Heerko van der Kooij
Irene de Craen
Maarten de Reus
Martin Grootenboer
Nirit Peled
Paula Albuquerque
Raimond Langeveld
Tobias Karlsson
Vava Stojadinovic

Studenten 1e jaar

Alai Botter
Anastasia Afonina
Annie Åkerman
Barbara Martinet
Cornelia Isaksson
Dyrfinna Gardarsdóttir
Emma van den Berg
Hrafnkell Guðmundsson
Lars van de Grift
Léon Bloch
Liza Koroleva
Manuela Rosso-Brugnach
Marie Sizorn
Martina Gudmundson
Mateusz Grymel
Mathieu Mulder
Maxime Favre
Meret Zimmermann
Miguel Pereira
Oded Rimon
Rixta van der Molen
Sofie Foged
Valdemar Gudmundsson
Yvonne 't Hoen

Studenten 2e jaar

Agne Ryliškyte
Catoo Kemperman
Chad O'Dare
Daniel Farr
Elfi Seidel
Emily Kabos
Emma Bienfait
Emma Kroos
Gaspard Combes
Hansje Hofland
Jonathan Aldenberg
Josefine Johannessen
Jozef Smidt
Lukas Varady-Szabo
Marie Larsen
Mathilde Renault
Sandra Golubjevaite
Sergey Golubev
Timna Tomiša
Tjeerd van Heerdt
Tomas Ermin