nl

TxT (Textiel)

De afdeling TxT (Textiel) leidt vormgevers op. De benadering tot vormgeven is toegepast maar laat ook een vrijere invalshoek toe. Textiel als materiaal, als systeem, als 'mogelijkheid' is altijd het uitgangspunt. Het vergaren van kennis over materialen en technieken, het ontwerpen van het werk leren plaatsen in een context vormen de basis van de afdeling. Tijdens de opleiding TxT ontwikkel je een positie ten aanzien van deze drie domeinen. Na het afronden van deze afstudeerrichting mag je de titel Bachelor of Art & Design (BA) voeren.

Bij TxT worden materialen en producten ontwikkeld. Het begrip 'halfproduct' speelt een belangrijke rol. Dat halfproduct stelt ons in staat te bemiddelen tussen allerlei eindgebruikers: architectuur, mode, binnenhuis, industrie. Op de afdeling heerst een werksfeer waarin denken en doen elkaar permanent beïnvloeden. Binnen het toegepaste kader van de afdeling bestaat de mogelijkheid tot het ontwikkelen van meer autonoom georiënteerd werk. De wereld van visuele vormgevers is niet meer strikt verdeeld in kunstenaars en ontwerpers. De verwarring tussen deze twee posities is productief en je zult uitgedaagd worden hiermee aan de gang te gaan.

Onderwijsaanbod

Materiaal: Het maken (of uit elkaar halen) en bedrukken, bewerken van textiele structuren. Materiaalkennis: weven, breien en zeefdrukken. Ontwerp: Het toepassen van textiele kwaliteiten in 'producten'. Het 'lichaam' en de '(publieke)ruimte' zijn terugkerende referenties. Context/theorie: Hoe koppel je denken aan ontwikkelen/produceren en andersom? Hoe voer je regie over je eigen werk? Hoe functioneren jij en je werk in ‘de wereld‘? Lezen, schrijven, en presenteren behoren nadrukkelijk tot het curriculum.

Eight Cubic Meters en TxT (Textile) presenteren: Maria Naidich
Lees meer

Uitgelicht: Maria Naidich Chapita TxT (Texile)
Lees meer

Red Flag - 8 months ago
Autumn 2013

Red Bag - 8 months ago
Autumn 2013

Red Garment - 8 months ago
Autumn 2013

Louise Perot-Bonnell – TxT (Textiel) 2014

Louella Haquette – TxT (Textiel) 2013

Malou van der Molen – TxT (Textiel) 2013

Eline Groeneweg – TxT (Textiel) 2011

Opbouw studie

eerste vakjaar:

In het eerste vakjaar van TxT maak je kennis met alle mogelijke technieken op het gebied van textielbewerking. Je leert stoffen te maken, te bedrukken en ze te bewerken. Daarnaast biedt textielwarenkennis je inzicht in de eigenschappen van de veelheid aan textiele materialen. Je krijgt veel opdrachten en je wordt uitgedaagd te experimenteren met zowel de techniek als met het ontwerpen zelf. Opdrachten kunnen lichaam gerelateerd zijn, maar ook ruimte gerelateerd. Daarnaast krijg je ook schrijfopdrachten om zo je eigen gedachten te leren ontwikkelen en verwoorden. Je wordt geacht kritisch naar je eigen werk te kijken.

tweede vakjaar:

In het tweede vakjaar heb je dankzij het vele experimenteren een vastomlijnder idee ontwikkeld van wat je wil en zou kunnen als ontwerper. In het tweede vakjaar wordt na de materiaalkennis het belangrijk je eigen werk te ontwikkelen en in een context te plaatsen. Hoe presenteer je jezelf? Hoe verhoud je je tot andere kunstenaars en ontwerpers? Presentatiemomenten worden steeds belangrijker en je leert hierin de regie in eigen handen te nemen. Ook wordt samenwerking met studenten van andere afdelingen gestimuleerd.

derde vakjaar:

Aan het eind van het tweede vakjaar of aan het begin van het derde vakjaar is het verplicht stage te lopen. Je moet dit zien als een onderzoek naar je individuele interesse gebieden; om een idee te krijgen hoe de praktijk eruit ziet en het contact als ontwerper met de buitenwereld aan te gaan. Je toetst jouw ideeën aan de praktijk. Deze stage duurt maximaal twee maanden. Daarnaast vormt het schrijven van een essay een belangrijk onderdeel van het 3e vakjaar. Dit essay is niet per definitie academisch van aard, maar moet wel inzicht geven in jouw analytisch vermogen, waarin je je bewust bent van je context en bewust positie kiest in de wereld als vormgever. En uiteraard werk je voor een groot deel van het derde vakjaar aan je eindpresentatie voor het eindexamen waar je je werk presenteert aan het grote publiek.

Textile workshop / Textiel werkplaats

Projecten

Een belangrijk onderwijsmiddel zijn de jaarlijkse projecten waarin de afdeling TxT participeert. Er worden excursies gemaakt en tentoonstellingen bezocht. Daarnaast worden alle beoordelingsmomenten in expositieruimtes van de academie gehouden en deze zijn open voor het publiek. Eenmaal per jaar wordt gedurende een paar weken rond een thema gewerkt, studenten uit het eerste en tweede vakjaar concentreren zich op dat thema. Je kunt je tijdens deze weken verdiepen in je vakgebied maar er is ook ruimte om met ondersteuning van gastdocenten te experimenteren binnen je vakgebied.

Theorie

Theorie neemt een zeer belangrijke plek in binnen de afdeling TxT. Een dagdeel per week wordt aandacht besteed aan het lezen, schrijven en analyseren van teksten. Ook leer je hoe je zelf een goede tekst schrijft. Filosofie en conceptueel denken zijn belangrijk. Ook is het Studium Generale een vast onderdeel van het theorieonderwijs van TxT. Het Studium Generale biedt een algemeen historisch kader handelend over actuele thema's in de hedendaagse internationale kunstwereld. Het Studium Generale trekt prominente sprekers uit binnen en buitenland aan om lezingen te geven. Voor meer informatie zie Studium Generale

Stages en uitwisselingen

Een stage lopen is verplicht aan het einde van het tweede vakjaar of aan het begin van het derde vakjaar. Deze stage duurt maximaal 2 maanden. Een uitwisseling aan een andere academie is mogelijk, maar niet verplicht. Dit gaat altijd in overleg met docenten.

Gastdocenten

Annesas Appel
Edwin Deen
Elisa van Joolen
Heleen Klopper
Mariette Wijne

Docenten

André Klein
Erik Wong
Giene Steenman
Joke Robaard
Lise Levebvre
Nicky den Breejen
Severine Amsing

Studenten 1e jaar

Eszter Kiss
Ines Paiva Vilar de Queiros
Moa Kylin
Rosa Smits
Signe Andersen
Tatiana Pimenova
Teuntje Kranenborg
Zofia Skoroszewska

Studenten 2e jaar

Anouk Beckers
Hanna Steenbergen-Cockerton
Iris Warris
Mira Liimatainen
Sanne Bax

Studenten 3e jaar

Anneke Bosch
Floor Nagler
Justina Damauskaite
Laura Grimm
Maria Naidich Chapital
Marte van Haaster
Milou Wansink
Stijn Pommée
Sylvia Tap
Tiemen Visser
Zhenela Kostova