nl

Toelating Nederlandse studenten

De toelatingsprocedure van de Gerrit Rietveld Academie verloopt in twee rondes: het toelatingsspreekuur en het toelatingsexamen.

Aanmelding voor 2014-2015

De aanmelding voor het voltijd basisjaar en voor DOGtime is inmiddels gesloten, maar voor kandidaten binnen de EU/EER, die tenminste een propedeusejaar aan een kunstacademie hebben afgerond, zijn nog een beperkt aantal studieplaatsen beschikbaar bij de afdelingen: Beeld & Taal, designLAB, Edelsmeden, Fotografie, Glas, Keramiek en Mode. Wil je in aanmerking komen voor een toelatingsgesprek, dat zal worden gepland op 21 augustus a.s., stuur dan zo snel mogelijk een e-mail naar apply@rietveldacademie.nl met de volgende informatie:

 • je voornaam, achternaam, nationaliteit, geboortedatum, en je adres (voeg gescande kopie paspoort of ID-kaart bij), en een korte motivatie van maximaal 350 woorden;
 • een gescande kopie van je propedeuse kunstacademie;
 • bij welke afdeling je toelating zou willen doen;
 • een URL waarop we je portfolio/selectie van je beeldende werk en/of ontwerpwerk van de afgelopen 3 jaar kunnen bekijken. NB: zorg dat de attachments in je e-mail in totaal niet groter zijn dan 8 MB, anders wordt je mail door onze mail server geweigerd!

Meld je zo snel mogelijk aan voor de extra toelatingsronde op 21 augustus a.s., voor instroom hoger jaar bachelor 2014-2015! De deadline is 15 augustus 2014!

1e ronde: Het toelatingsspreekuur

Tijdens het toelatingsspreekuur wordt je mogelijke geschiktheid voor onze academie beoordeeld en besproken tijdens een gesprek met een docent. Na positieve beoordeling van je meegebrachte werk mag je door naar de 2de ronde; het toelatingsexamen, en krijg je een aanmeldformulier uitgereikt. NB: we raden je aan eerst onze hele website te bestuderen, en ten minste de filosofie van de academie tot je te nemen (je vindt die bij de menuoptie Over) voordat je naar het toelatingsspreekuur komt.

Je wordt verzocht naar het toelatingsspreekuur een grote verscheidenheid aan werk mee te nemen, zo divers mogelijk, liefst niet ouder dan drie jaar. Neem niet alleen eindresultaten mee. Ook aanzetten in schetsstadium, ideeën en plannen, kunnen inzicht verschaffen en richting geven aan het gesprek. Neem een ruime hoeveelheid werk mee naar het spreekuur, minimaal 20 stuks. Dat kunnen tekeningen zijn, schetsen, ontwerpschetsen, schetsboeken, schilderijen, foto's, collages, grafiek, textiel, kledingstukken, keramiek, sieraden, plattegronden, maquettes en eventueel teksten. Van grote of zware werkstukken kunnen foto's worden getoond (tip: leg een potlood naast je werk als je er een foto van maakt). Presentaties via internet worden tijdens het spreekuur niet in behandeling genomen. NB: voor een toelating tot het basisjaar is het van belang dat de selectie van het werk niet te eenzijdig is, dus niet alleen foto's of alleen grafisch werk, maar ook 'vrij werk'. Cd's en dvd's kunnen alleen getoond worden op een zelf meegebrachte laptop.

Vergroot je kansen en kom al voor de kerstvakantie naar de eerste spreekuren. Tijdens het spreekuur krijg je adviezen over hoe je je kunt voorbereiden op het toelatingsexamen (2de ronde van de selectieprocedure). Hoe eerder je komt, hoe meer tijd je hebt om je op het examen voor te bereiden. Ook is er tijdens de eerdere spreekuren meer tijd beschikbaar om je vragen te beantwoorden. De allerlaatste extra toelatingsspreekuren om je aan te melden voor het voltijd basisjaar 2014/2015 waren op 13 maart jl. De aanmelding voor het voltijd basisjaar is inmiddels gesloten!

2e ronde: Het toelatingsexamen

Het toelatingsexamen is voor alle kandidaten verplicht. De toelatingsexamens voor het voltijd basisjaar vinden plaats in maart (er is een extra ronde in april voor kandidaten die in maart niet kunnen deelnemen). De toelatingsexamens voor DOGtime kandidaten vinden plaats in april (of in mei voor kandidaten die in april niet kunnen deelnemen). De toelatingsexamens voor hogerejaars kandidaten vinden plaats in mei 2014. Een paar weken voor het examen ontvang je via e-mail een uitnodiging. Heb je je aangemeld voor het eerste studiejaar, dan ontvang je ook twee thuisopdrachten. Het toelatingsexamen bestaat uit een toelatingsgesprek met 1 of 2 afzonderlijke toelatingscommissies. Tijdens deze gesprekken presenteer je een grote en gevarieerde selectie van je beeldende werk, niet ouder dan 3 jaar. Naar aanleiding van je presentatie zullen de commissies vragen stellen, bijvoorbeeld over je werk, de thuisopdrachten, je motivatie, je achtergrond, je inspiratiebronnen en je verwachtingen van de opleiding. De gesprekken duren maximaal 20 minuten. Voor het examen krijg je kort tijd om je werk in te richten in het leslokaal waar je examen plaatsvindt. Drie weken na het examen ontvang je via e-mail de uitslag.

Instroom Hoger Jaar

Kandidaten die al op bachelorniveau gestudeerd hebben aan een kunstacademie, kunnen zich in principe aanmelden voor een hoger jaar. Als je ten minste 1 bachelor studiejaar succesvol hebt afgerond aan een kunstacademie in een van de volgende landen:

Nederland    Zwitserland   Oostenrijk
Duitsland    Noorwegen    Finland
België     Denemarken   Groot Brittannië
Frankrijk    Zweden     Ierland

kun je direct een aanmeldingsformulier aanvragen voor het toelatingsexamen, door een bewijs van afronding eerste bachelorjaar kunstacademie per e-mail in jpeg of pdf formaat op te sturen naar apply@rietveldacademie.nl. In dat geval kun je de eerste toelatingsronde dus overslaan en hoef je niet eerst een afspraak te maken voor het toelatingsspreekuur.

Als je op dit moment nog in het eerste bachelor studiejaar aan een andere kunstopleiding studeert, of aan een kunstacademie hebt gestudeerd in een ander land dan de bovengenoemde lijst, kun je de eerste ronde niet overslaan en dien je dus wel eerst naar het toelatingsspreekuur te komen.