nl

Toelating Internationale Studenten

De toelatingsprocedure van de Gerrit Rietveld Academie verloopt in twee rondes. Het toelatingsspreekuur en het toelatingsexamen. Woon je ver buiten Nederland en is het echt niet mogelijk om naar het toelatingsspreekuur te komen, dan mag je in plaats daarvan je portfolio ter beoordeling indienen. Na een positieve beoordeling van je portfolio, ben je daarna wel verplicht om naar Amsterdam te komen voor de 2e toelatingsronde: het toelatingsexamen. LET OP: de toelatingsexamens voor het voltijd basisjaar worden gehouden in maart en april 2015!

Aanmelding voor 2015-2016 is gestart in november 2014.
- Laatste reguliere toelatingsspreekuren voltijd basisjaar: half februari 2015. Er zijn nog extra toelatingsspreekuren in maart 2015!
- Portfolio indienen voor basisjaar voltijd: voor 20 januari 2015.
- Portfolio indienen voor DOGtime of hoger jaar voltijd: voor 21 maart 2015.

1ste ronde

In principe dienen kandidaten voor de eerste toelatingsronde een afspraak te maken voor het toelatingsspreekuur. Kandidaten die buiten de EU wonen, en echt geen mogelijkheid hebben om naar het toelatingsspreekuur te komen, kunnen in plaats daarvan hun portfolio online indienen.

Tijdens het toelatingsspreekuur wordt je mogelijke geschiktheid voor onze academie beoordeeld en besproken tijdens een gesprek met een docent. Na positieve beoordeling van je meegebrachte werk mag je door naar de 2de ronde; het toelatingsexamen, en krijg je een aanmeldformulier uitgereikt. NB: we raden je aan eerst onze hele website te bestuderen, en ten minste de filosofie van de academie tot je te nemen (je vindt die bij de menuoptie Over) voordat je naar het toelatingsspreekuur komt.

Je wordt verzocht naar het toelatingsspreekuur een grote verscheidenheid aan werk mee te nemen, zo divers mogelijk, liefst niet ouder dan drie jaar. Neem niet alleen eindresultaten mee. Ook aanzetten in schetsstadium, ideeën en plannen, kunnen inzicht verschaffen en richting geven aan het gesprek. Neem een ruime hoeveelheid werk mee naar het spreekuur, minimaal 20 stuks. Dat kunnen tekeningen zijn, schetsen, ontwerpschetsen, schetsboeken, schilderijen, foto's, collages, grafiek, textiel, kledingstukken, keramiek, sieraden, plattegronden, maquettes en eventueel teksten. Van grote of zware werkstukken kunnen foto's worden getoond (tip: leg een potlood naast je werk als je er een foto van maakt). Presentaties via internet worden tijdens het spreekuur niet in behandeling genomen. NB: voor een toelating tot het basisjaar is het van belang dat de selectie van het werk niet te eenzijdig is, dus niet alleen foto's of alleen grafisch werk, maar ook 'vrij werk'. Cd's en dvd's kunnen alleen getoond worden op een zelf meegebrachte laptop.

Alternatieve 1ste ronde: Het indienen van een portfolio

Kandidaten die buiten de EU wonen en echt niet in staat zijn naar het spreekuur te komen, kunnen in plaats daarvan een portfolio ter beoordeling indienen. Op grond van het portfolio beslist de toelatingscommissie of de kandidaat zal worden uitgenodigd voor het toelatingsexamen. NB: deze optie is echt alleen mogelijk voor kandidaten die niet in Nederland wonen.

Portfolio's dienen online te worden geuploaded, tussen november 2014 en half januari 2015, op een gesloten deel van onze website. Wil je je portfolio online uploaden, stuur dan na half oktober 2014 een mailverzoek voor een login naar apply@rietveldacademie.nl, met vermelding van je volledige naam, je nationaliteit, je adres, informatie over je opleidingen en je keuze voor het basisjaar, of voor een hoger jaar (dan afdeling vermelden). Dan maken we met je e-mailadres een login voor je aan in onze portfoliomachine en krijg je alle benodigde informatie zodat je je portfolio online kunt uploaden.

De deadlines voor het indienen van portfolio's:
- 19 januari 2015, voor aanmelding voltijd basisjaar;
- 20 maart 2015, voor aanmelding DOGtime, en hoger jaar voltijd.
NB: dien je portfolio a.u.b. zo snel mogelijk in!

2e ronde

Het toelatingsexamen

Pas na een positieve beoordeling van je portfolio mag je toelatingsexamen doen. De toelatingsexamens voor het voltijd basisjaar vinden plaats in maart, en is er een extra examenronde in april voor kandidaten die in maart echt niet kunnen. De toelatingsexamens voor DOGtime kandidaten worden gepland in april, met een extra examenronde in mei voor kandidaten die in april echt niet kunnen. De toelatingsexamens voor hogerejaars kandidaten vinden plaats in mei.
Alle kandidaten zijn verplicht hieraan deel te nemen en hiervoor naar de academie in Amsterdam te komen.

Een paar weken voor het examen ontvang je via e-mail een uitnodiging en twee thuisopdrachten.
Het toelatingsexamen bestaat uit een toelatingsgesprek met 1 of 2 afzonderlijke toelatingscommissies. Tijdens deze gesprekken presenteer je een grote en gevarieerde selectie van je beeldende werk, niet ouder dan 3 jaar. Kandidaten voor het 1e studiejaar laten daarnaast de uitwerking en resultaten van de 2 thuisopdrachten zien. Naar aanleiding van je presentatie zullen de commissies vragen stellen, bijvoorbeeld over je werk, de thuisopdrachten, je motivatie, je achtergrond, je inspiratiebronnen en je verwachtingen van de opleiding. De gesprekken duren maximaal 20 minuten. Voor het examen krijg je kort tijd om je werk in te richten in het leslokaal waar je examen plaatsvindt.
Een maand na het examen ontvang je via e-mail de uitslag.

Instroom Hoger Jaar

Alle kandidaten die tenminste 1 jaar op bachelorniveau gestudeerd hebben aan een kunstacademie, kunnen zich in principe aanmelden voor een hoger jaar. Als je ten minste 1 bachelor studiejaar succesvol hebt afgerond aan een kunstacademie in een van de volgende landen, kun je de 1ste toelatingsronde overslaan::

Nederland,
Duitsland,
België, 
Frankrijk,
Zwitserland,
Denemarken,
Noorwegen
Zweden,
Finland,
Engeland,
Oostenrijk,
Ierland

Je kunt dan direct een aanmeldingsformulier voor het toelatingsexamen aanvragen door tussen november 2014 en eind maart 2015 een bewijs van afronding eerste bachelorjaar kunstacademie, met een overzicht van de behaalde vakken en ECTS credits (tenminste 60) per e-mail in jpeg of pdf formaat op te sturen naar apply@rietveldacademie.nl. Vermeld in je mail ook je adres. Je hoeft dan dus niet eerst naar het toelatingsspreekuur te komen en kunt je door het terugsturen van het aanmeldformulier direct aanmelden voor het toelatingsexamen.

Als je op dit moment nog in het eerste bachelor studiejaar aan een andere kunstopleiding studeert, of aan een kunstacademie hebt gestudeerd in een ander land dan de bovengenoemde lijst, kun je je wel aanmelden voor instroom in een hoger jaar (ervan uitgaande dat je voor de start van je eventuele studie bij de Rietveld Academie je propedeuse behaalt) maar kun je de eerste ronde niet overslaan en dien je dus wel eerst naar het toelatingsspreekuur te komen.

Visum

Ben je afkomstig uit een van de hieronder genoemde landen, dan hoef je GEEN MVV visum aan te vragen.

Alle EU/EEA landen; Oostenrijk, België, 
Bulgarije, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, 
Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, 
Griekenland, Hongarije, IJsland Ierland, 
Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, 
Luxemburg, Malta, Noorwegen, Polen, 
Roemenie, Portugal, Slowakije, Slovenië, 
Spanje, Zweden, Zwitserland, 
Verenigd Koninkrijk; en Australië, Canada, 
Japan, Nieuw Zeeland, Zuid-Korea, 
Verenigde Staten.    

Kandidaten uit alle anderen landen zijn VERPLICHT een MVV visum aan te vragen om in ons voltijd bachelor programma te kunnen studeren. Zij kunnen zich niet aanmelden voor een deeltijdstudie aan de Gerrit Rietveld Academie, tenzij ze al een geldig visum hebben voor Nederland!

Meer informatie over visum, vind je hier

Verblijfsvergunning

Kom je niet uit een van de EU/EEA landen, dan heb je een verblijfsvergunning nodig. Meer informatie hier