nl

Toelating Internationale Studenten

De toelatingsprocedure van de Gerrit Rietveld Academie verloopt in twee rondes. Het toelatingsspreekuur en het toelatingsexamen. Woon je niet in Nederland en is het niet mogelijk om naar het toelatingsspreekuur te komen, dan mag je in plaats daarvan je portfolio ter beoordeling opsturen naar de academie. Na een positieve beoordeling van je portfolio, ben je daarna wel verplicht om naar Amsterdam te komen voor de 2e toelatingsronde: het toelatingsexamen. LET OP: de toelatingsexamens voor het voltijd basisjaar worden gehouden in maart en april 2014!

Aanmelding voor 2014-2015

De aanmelding voor het voltijd basisjaar en voor DOGtime is inmiddels gesloten, maar voor kandidaten binnen de EU/EER, die tenminste een propedeusejaar aan een kunstacademie hebben afgerond, zijn nog een beperkt aantal studieplaatsen beschikbaar bij de afdelingen: Beeld & Taal, designLAB, Edelsmeden, Fotografie, Glas, Keramiek en Mode. Wil je in aanmerking komen voor een toelatingsgesprek, dat zal worden gepland op 21 augustus a.s., stuur dan zo snel mogelijk een e-mail naar apply@rietveldacademie.nl met de volgende informatie:

 • je voornaam, achternaam, nationaliteit, geboortedatum, en je adres (voeg gescande kopie paspoort of ID-kaart bij), en een korte motivatie van maximaal 350 woorden;
 • een gescande kopie van je propedeuse kunstacademie;
 • bij welke afdeling je toelating zou willen doen;
 • een URL waarop we je portfolio/selectie van je beeldende werk en/of ontwerpwerk van de afgelopen 3 jaar kunnen bekijken. NB: zorg dat de attachments in je e-mail in totaal niet groter zijn dan 8 MB, anders wordt je mail door onze mail server geweigerd!

Meld je zo snel mogelijk aan voor de extra toelatingsronde op 21 augustus a.s., voor instroom hoger jaar bachelor 2014-2015! De deadline is 15 augustus 2014!

1e ronde

Het toelatingsspreekuur / Indienen van portfolio.

In principe dienen kandidaten voor de eerste toelatingsronde een afspraak te maken voor het toelatingsspreekuur. Als je naar het spreekuur komt, breng je je portfolio mee naar het spreekuur op de academie en hoef je van te voren dus GEEN portfolio + registratieformulier in te dienen. Kijk voor meer informatie over wat je naar het spreekuur mee dient te nemen bij de menuoptie Nederlandse Studenten.

Het indienen van een portfolio

Kandidaten die niet in staat zijn naar het spreekuur te komen, kunnen in plaats daarvan een portfolio ter beoordeling indienen. Op grond van het portfolio beslist de toelatingscommissie of de kandidaat zal worden uitgenodigd voor het toelatingsexamen. NB: deze optie is alleen mogelijk voor kandidaten die niet in Nederland wonen.

Portfolio's kunnen worden ingediend per post, maar we bieden daarnaast de alternatieve mogelijkheid je portfolio online te uploaden. Wil je je portfolio online uploaden, stuur dan een mail naar apply@rietveldacademie.nl voor meer informatie.

Een portfolio dat per post wordt ingediend ter beoordeling moet voldoen aan de onderstaande voorwaarden:

NB: Wanneer aan één van deze voorwaarden niet is voldaan, wordt het portfolio niet in behandeling genomen:

 • Het portfolio bevat tussen de 30 en 100 stuks aan beeldend werk (niet op CD!), niet ouder dan drie jaar. Stuur niet alleen eindresultaten op. Ook aanzetten in schetsstadia, ideeën en plannen, kunnen inzicht verschaffen in je werkproces. Wat kan er in je portfolio zitten? Dat kunnen zijn: tekeningen, schetsen, ontwerpschetsen, schetsboeken, schilderijen, foto's, collages, grafiek, textiel, kledingstukken, keramiek, sieraden, plattegronden, maquettes en eventueel teksten. Van grote of zware werkstukken kun je foto's of prints opsturen (NB: leg een potlood naast je werk als je er een foto van maakt, zodat we een goed beeld krijgen van de afmetingen van het werk). Presentaties via internet of op cd/dvd worden niet in behandeling genomen. Alleen je videowerk kun je op DVD insturen.

 • Het ingestuurde pakket mag niet groter zijn dan een A2 luchtkussenenvelop (maximaal 60 x 42 x 10 cm), en op het pakket mag geen (verzekerde) waarde worden aangegeven.

 • Bij het opgestuurde portfolio dient een geprint en volledig ingevuld
  'Registration form – portfolio candidates 2014/2015' bijgevoegd te zijn.

Download hier:
Registration form - portfolio candidates 2014-2015.pdf
NB: stuur dit formulier mee met je portfolio!

Op het registratieformulier dien je aan te geven:

 • je persoonlijke gegevens;
 • je vooropleiding, gevolgde cursussen, etc. (kopie diploma’s meesturen);
 • je keuze van aanmelding: Basisjaar of hoger jaar (uitdrukkelijk slechts één van beide mogelijkheden aangeven), bij onduidelijkheid hierover wordt het portfolio door de basisjaarcommissie beoordeeld;

En voeg ook bij:

 • een kopie van je paspoort/ID-kaart;
 • een kopie van je middelbare schooldiploma (indien al behaald);
 • een kopie van IELTS certificaat, of ander bewijs van Engelse taalvaardigheid;
 • bewijs van behaalde propedeuse kunstacademie (indien van toepassing – vereist voor kandidaten hoger jaar);
 • een motivatiebrief (waarin je redenen voor de keuze voor de Rietveld Academie, je verwachtingen van het onderwijsprogramma, je toekomstplannen, je ontwikkeling tot nu toe en je interesses aan bod komen) NB: we raden je aan eerste onze hele website te bestuderen en ten minste de filosofie van de academie tot je te nemen (te vinden bij menuoptie Over) voordat je je motivatiebrief schrijft;

 • een korte inhoudsopgave van je portfolio;

 • een korte uitleg bij het werk in je portfolio;
 • eventueel: voldoende geld om je portfolio door ons terug te laten sturen (als je wilt dat we je portfolio na beoordeling weer naar je terugsturen).
Het ingestuurde pakket mag niet groter zijn dan een A2 luchtkussenenvelop.   
NB: Op het pakket mag GEEN verzekerde waarde zijn aangegeven, anders krijgen wij een factuur voor betaling van invoerrechten om het pakket te ontvangen. Uit principe betalen wij NOOIT voor ontvangst van een zending! Zendingen waar wij voor moeten betalen, weigeren wij aan te nemen en worden weer teruggegeven aan de bezorger.

De deadlines voor het indienen van portfolio's:
17 januari 2014, voor aanmelding voltijd basisjaar (is gesloten);
21 maart 2014 (verlengde deadline), voor aanmelding hoger jaar.

deadline:

Kandidaten die zich aan willen melden voor het studiejaar 2014/2015 dat start in september 2014, kunnen hun portfolio indienen vanaf 1 november 2013 t/m half januari 2014. De deadline voor aanmelding voltijd basisjaar is 17 januari 2014, de datum waarop je portfolio ingediend moet zijn bij de Rietveld Academie. De deadline voor hogerejaarskandidaten is verlengd tot 21 maart 2014. We verzoeken je echter dringend je portfolio ruim voor de deadline op te sturen.

Stuur je portfolio per post naar:

Gerrit Rietveld Academie 
Bureau Toelatingen/ PORTFOLIO 
Fred Roeskestraat 96 
1076 ED Amsterdam 
The Netherlands


Stuur ter bevestiging een e-mail naar apply@rietveldacademie.nl nadat je het portfolio hebt verzonden. De ontvangst van je portfolio en de uitslag van de beoordeling wordt altijd via e-mail gecommuniceerd.
De beoordeling van je portfolio wordt doorgaans binnen 4 weken afgerond, maar dit zal waarschijnlijk een paar weken langer duren als je het portfolio tijdens of na de kerstvakantie hebt ingezonden.

JE PORTFOLIO LATEN TERUGSTUREN:

Een ontvangen portfolio wordt alleen geretourneerd wanneer het ingestuurde pakket de maximum afmetingen niet overschrijdt en er een ruim voldoende geldbedrag in euro's wordt meegestuurd.

LET OP:

Stop geld niet in het buitenste verpakkingsmateriaal van je pakket. De kans is groot dat het dan wordt weggegooid. Wanneer er geen of onvoldoende geld is bijgesloten, wordt het portfolio tijdelijk bewaard tot september 2014 waarna het portfolio zal worden vernietigd!

2e ronde

Het toelatingsexamen

Pas na een positieve beoordeling van je portfolio mag je toelatingsexamen doen. De toelatingsexamens voor het voltijd basisjaar vinden plaats in maart, en is er een extra examenronde in april voor kandidaten die in maart echt niet kunnen. De toelatingsexamens voor DOGtime kandidaten worden gepland in april, met een extra examenronde in mei voor kandidaten die in april echt niet kunnen. De toelatingsexamens voor hogerejaars kandidaten vinden plaats in mei.
Alle kandidaten zijn verplicht hieraan deel te nemen en hiervoor naar de academie in Amsterdam te komen.

Een paar weken voor het examen ontvang je via e-mail een uitnodiging en twee thuisopdrachten.
Het toelatingsexamen bestaat uit een toelatingsgesprek met 1 of 2 afzonderlijke toelatingscommissies. Tijdens deze gesprekken presenteer je een grote en gevarieerde selectie van je beeldende werk, niet ouder dan 3 jaar. Kandidaten voor het 1e studiejaar laten daarnaast de uitwerking en resultaten van de 2 thuisopdrachten zien. Naar aanleiding van je presentatie zullen de commissies vragen stellen, bijvoorbeeld over je werk, de thuisopdrachten, je motivatie, je achtergrond, je inspiratiebronnen en je verwachtingen van de opleiding. De gesprekken duren maximaal 20 minuten. Voor het examen krijg je kort tijd om je werk in te richten in het leslokaal waar je examen plaatsvindt.
Een maand na het examen ontvang je via e-mail de uitslag.

Instroom Hoger Jaar

Kandidaten die al op bachelorniveau gestudeerd hebben aan een kunstacademie, kunnen zich in principe aanmelden voor een hoger jaar. Als je ten minste 1 bachelor studiejaar succesvol hebt afgerond aan een kunstacademie in een van de volgende landen:

Nederland,
Duitsland,
België, 
Frankrijk,
Zwitserland,
Denemarken,
Noorwegen
Zweden,
Finland,
Engeland,
Oostenrijk,
Ierland

kun je direct een aanmeldingsformulier aanvragen voor het toelatingsexamen, door een bewijs van afronding eerste bachelorjaar kunstacademie per e-mail in jpeg of pdf formaat op te sturen naar apply@rietveldacademie.nl. In dat geval kun je de eerste toelatingsronde dus overslaan en hoef je geen afspraak te maken voor het toelatingsspreekuur.

Als je op dit moment nog in het eerste bachelor studiejaar aan een andere kunstopleiding studeert, of aan een kunstacademie hebt gestudeerd in een ander land dan de bovengenoemde lijst, kun je de eerste ronde niet overslaan en dien je dus wel eerst naar het toelatingsspreekuur te komen.

Visum

Ben je afkomstig uit een van de hieronder genoemde landen, dan hoef je GEEN MVV visum aan te vragen.

Alle EU/EEA landen; Oostenrijk, België, 
Bulgarije, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, 
Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, 
Griekenland, Hongarije, IJsland Ierland, 
Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, 
Luxemburg, Malta, Noorwegen, Polen, 
Roemenie, Portugal, Slowakije, Slovenië, 
Spanje, Zweden, Zwitserland, 
Verenigd Koninkrijk; en Australië, Canada, 
Japan, Nieuw Zeeland, Zuid-Korea, 
Verenigde Staten.  

Kandidaten uit alle anderen landen zijn VERPLICHT een MVV visum aan te vragen om in ons voltijd bachelor programma te kunnen studeren. Zij kunnen zich niet aanmelden voor een deeltijdstudie aan de Gerrit Rietveld Academie, tenzij ze al een geldig visum hebben voor Nederland!

Meer informatie over visum, vind je hier

Verblijfsvergunning

Kom je niet uit een van de EU/EEA landen, dan heb je een verblijfsvergunning nodig. Meer informatie hier