nl

Toelating Internationale Studenten

De toelatingsprocedure van de Gerrit Rietveld Academie verloopt in twee rondes. Het toelatingsspreekuur en het toelatingsexamen. Woon je ver buiten Nederland en is het echt niet mogelijk om naar het toelatingsspreekuur te komen, dan mag je in plaats daarvan je portfolio ter beoordeling indienen. Na een positieve beoordeling van je portfolio, ben je daarna wel verplicht om naar Amsterdam te komen voor de 2e toelatingsronde: het toelatingsexamen. LET OP: de toelatingsexamens voor het voltijd basisjaar worden gehouden begin maart en april 2016!

Aanmelding voor 2016-2017 is in november 2015 begonnen en alle reguliere toelatingsrondes zijn inmiddels afgerond:
- AANMELDING BASISJAAR: laatste extra ronde toelatingsexamens in juni 2016, alleen voor EU/EER kandidaten!
Dus boek snel een spreekuurafspraak, nu het nog kan!
- De toelatingsexamens voor kandidaten instroom hoger jaar worden gepland in de week van 17-20 mei 2016!
- De extra ronde toelatingsexamens DOGtime worden gepland op 17 & 19 mei 2016!

Verblijfsvergunning

Kandidaten uit alle niet-EU/EEA landen zijn VERPLICHT een verblijfsvergunning aan te vragen via het International Office van de Gerrit Rietveld Academie om in het voltijd bachelor programma te kunnen studeren. Zij kunnen zich niet aanmelden voor een deeltijdstudie, tenzij ze al een geldige verblijfsvergunning voor Nederland hebben waarmee ze mogen studeren.

Wist je dat niet-EU/EER studenten die zich aanmeldden voor 2015-2016 bijna €15.500 op hun bankrekening moesten hebben staan om hun verblijfsvergunning te kunnen aanvragen? Voor meer informatie, lees hier

Bewijs Engelse taalvaardigheid

Kandidaten dienen tijdens de toelatingsprocedure een bewijs van Engelse taalvaardigheid in te dienen. Dit kan zijn:
* een kopie van je Europese middelbare schooldiploma, met Engels als examenvak (uiterlijk voor juli 2016 inleveren), of;
* een IELTS certificaat met minimale overall band score van 6.0, met minimaal 6.0 voor Spreekvaardigheid (uiterlijk voor deelname aan toelatingsexamen inleveren);
* bewijs dat Engels de moedertaal is (bijvoorbeeld een kopie paspoort van Engelstalig land of high school diploma uit dit land), uiterlijk voor deelname aan toelatingsexamen inleveren.
LET OP: kandidaten die een IELTS certificaat in moeten dienen als bewijs van Engelse taalvaardigheid, moeten dit echt voor het toelatingsexamen doen. Als wij geen IELTS certificaat ontvangen voor het toelatingsexamen, wordt de kandidaat NIET ingeroosterd voor het toelatingsexamen!!

1ste toelatingsronde: spreekuur

In principe dienen kandidaten voor de eerste toelatingsronde een afspraak te maken voor het toelatingsspreekuur. Kandidaten die buiten de EU wonen, en echt geen mogelijkheid hebben om naar het toelatingsspreekuur te komen, kunnen in plaats daarvan hun portfolio online indienen (zie info hieronder bij 'alternatieve 1ste ronde').

Tijdens het toelatingsspreekuur wordt je mogelijke geschiktheid voor onze academie beoordeeld en besproken tijdens een gesprek met een docent. Na positieve beoordeling van je meegebrachte werk mag je door naar de 2de ronde; het toelatingsexamen, en krijg je een aanmeldformulier uitgereikt. NB: we raden je aan eerst onze hele website te bestuderen, en ten minste de filosofie van de academie tot je te nemen (je vindt die bij de menuoptie Over) voordat je naar het toelatingsspreekuur komt.

Je wordt verzocht naar het toelatingsspreekuur een grote verscheidenheid aan werk mee te nemen, zo divers mogelijk, liefst niet ouder dan drie jaar. Neem niet alleen eindresultaten mee. Ook aanzetten in schetsstadium, ideeën en plannen, kunnen inzicht verschaffen en richting geven aan het gesprek. Neem een ruime hoeveelheid werk mee naar het spreekuur, minimaal 20 stuks. Dat kunnen tekeningen zijn, schetsen, ontwerpschetsen, schetsboeken, schilderijen, foto's, collages, grafiek, textiel, kledingstukken, keramiek, sieraden, plattegronden, maquettes en eventueel teksten. Van grote of zware werkstukken kunnen foto's worden getoond (tip: leg een potlood naast je werk als je er een foto van maakt). Presentaties via internet worden tijdens het spreekuur niet in behandeling genomen. NB: voor een toelating tot het basisjaar is het van belang dat de selectie van het werk niet te eenzijdig is, dus niet alleen foto's of alleen grafisch werk, maar ook 'vrij werk'. Cd's en dvd's kunnen alleen getoond worden op een zelf meegebrachte laptop.

Alternatieve 1ste ronde: je portfolio indienen

Kandidaten die buiten de EU wonen en echt niet in staat zijn naar het spreekuur te komen, kunnen in plaats daarvan een portfolio ter beoordeling indienen. Op grond van het portfolio beslist de toelatingscommissie of de kandidaat zal worden uitgenodigd voor het toelatingsexamen.

Portfolio's kunnen alleen online worden geuploaded, vanaf november 2015 tot de deadline in 2016, op een gesloten deel van onze website. De richtlijnen voor de selectie van je werk zoals die hierboven staan vermeld bij '1ste toelatingsronde: spreekuur', gelden hier ook. Wil je je portfolio online uploaden, stuur dan eerst een loginverzoek via de link in de gele balk hiernaast.

Invullen loginverzoek hier

DEADLINES INDIENEN PORTFOLIO:
- 11 januari 2016, voor aanmelding voltijd basisjaar;
- half maart maart 2016, voor aanmelding DOGtime, en hoger jaar voltijd.
NB: dien je portfolio a.u.b. zo snel mogelijk in!

2e ronde: toelatingsexamen

Pas na een positieve beoordeling van je portfolio mag je toelatingsexamen doen. De toelatingsexamens vinden plaats in:
- 7-11 maart (extra ronde 4-8 april) voor het voltijd basisjaar;
- 4-5 april voor DOGtime (extra ronde op 17 & 19 mei voor kandidaten die in april echt niet kunnen);
- in de week van 17-20 mei voor 2de/3de jaar kandidaten.
LET OP: Alle kandidaten zijn verplicht hieraan deel te nemen en hiervoor naar de academie in Amsterdam te komen!!

Een paar weken voor het examen ontvang je via e-mail een uitnodiging en twee thuisopdrachten.
Het toelatingsexamen bestaat uit een toelatingsgesprek met 1 of 2 afzonderlijke toelatingscommissies. Tijdens deze gesprekken presenteer je een grote en gevarieerde selectie van je beeldende werk, niet ouder dan 3 jaar. Kandidaten voor het 1e studiejaar laten daarnaast de uitwerking en resultaten van de 2 thuisopdrachten zien. Naar aanleiding van je presentatie zullen de commissies vragen stellen, bijvoorbeeld over je werk, de thuisopdrachten, je motivatie, je achtergrond, je inspiratiebronnen en je verwachtingen van de opleiding. De gesprekken duren maximaal 20 minuten. Voor het examen krijg je kort tijd om je werk in te richten in het leslokaal waar je examen plaatsvindt.
Een maand na het examen ontvang je via e-mail de uitslag.

Instroom Hoger Jaar

Alle kandidaten die tenminste 1 jaar op bachelorniveau gestudeerd hebben aan een kunstacademie, kunnen zich in principe aanmelden voor een hoger jaar. Als je ten minste 1 bachelor studiejaar succesvol hebt afgerond aan een kunstacademie in een van de volgende landen, kun je de 1ste toelatingsronde overslaan::

Nederland,
Duitsland,
België, 
Frankrijk,
Zwitserland,
Denemarken,
Noorwegen
Zweden,
Finland,
Engeland,
Oostenrijk,
Ierland

Je kunt dan direct een aanmeldformulier voor het toelatingsexamen aanvragen door een bewijs van afronding eerste bachelorjaar kunstacademie, met een overzicht van de behaalde vakken en ECTS credits (tenminste 60) per e-mail in jpeg of pdf formaat op te sturen naar apply@rietveldacademie.nl, uiterlijk voor 10 april 2016! Vermeld in je mail ook je adres. Je hoeft dan dus niet eerst naar het toelatingsspreekuur te komen en kunt je door het terugsturen van het aanmeldformulier direct aanmelden voor het toelatingsexamen.

Als je op dit moment nog in het eerste bachelor studiejaar aan een andere kunstopleiding studeert, of aan een kunstacademie hebt gestudeerd in een ander land dan de bovengenoemde lijst, kun je je wel aanmelden voor instroom in een hoger jaar (ervan uitgaande dat je voor de start van je eventuele studie bij de Rietveld Academie je propedeuse behaalt) maar kun je de eerste ronde niet overslaan en dien je dus wel eerst naar het toelatingsspreekuur te komen.