nl

Over

De Gerrit Rietveld Academie is een hogeschool voor Beeldende Kunsten en Vormgeving. Wij verzorgen twee bacheloropleidingen en vier masteropleidingen.
Binnen de Bachelor bieden we op dit moment een Bachelor Autonome Beeldende Kunst en een Bachelor Vormgeving aan. NB: met ingang van het studiejaar 2014-2015 kun je alleen kiezen voor één Bachelor, namelijk de Bachelor of Fine Arts and Design (Beeldende Kunst en Vormgeving). Binnen de Bachelor bieden we een Bachelor Autonome Beeldende Kunst en een Bachelor Vormgeving aan. Er zijn hierbinnen verschillende afstudeerrichtingen. Na een algemeen eerste jaar, genaamd het basisjaar, kiest de student voor een van deze afstudeerrichtingen. Dan volgen drie jaren van verdieping. De Rietveld Academie biedt ook een deeltijdopleiding aan. Dan geldt dat het basisjaar twee jaar duurt en er daarna nog drie jaren van verdieping volgen.

Na het behalen van je bachelordiploma kan je doorstuderen en een Master titel behalen. Dit kan je doen aan het Sandberg Instituut. Momenteel bieden we vier masters aan: Master Autonome Beeldende Kunst, Master Vrije Vormgeving, Master Grafisch Ontwerp en een vierde master in Interieurarchitectuur.

Ook verzorgen wij vooropleidingen voor diegenen die zich willen voorbereiden op een studie aan de Rietveld Academie: Het oriëntatiejaar, waarin je 30 zaterdagen per jaar lessen volgt aan de Academie. Voldoende om een goed portfolio op te bouwen en om te bedenken of de Rietveld echt iets voor je is. Daarnaast is er de vooropleiding. 3,5 dagdeel per week volg je les. Als je het vooropleidingsjaar succesvol afsluit, kun je direct doorstromen naar het basisjaar, mits je minimaal een HAVO/MBO4 diploma hebt behaald.

Filosofie

De Gerrit Rietveld Academie wil talentvolle jonge mensen op zo’n manier begeleiden dat ze in staat zijn zelfstandig in de beeldende kunst of vormgeving te functioneren. We willen bereiken dat ze op eigen kracht hun werk gaande kunnen houden en tot de artistieke inspirators van hun vakgebied uitgroeien.

De Rietveld Academie wil de capaciteiten en de creativiteit van het individu optimaal tot ontplooiing brengen. We hebben respect voor het individu en voor zijn vrijheid om een persoonlijke benadering te ontwikkelen en de eigen toekomst te bepalen. We kiezen voor onderzoek, experiment en auteurschap. Daarbij hechten we grote waarde aan een open houding tegenover de omgeving en pleiten voor betrokkenheid bij de ander en de maatschappij. Dit doen wij vanuit onze eigenzinnige visie op wat kunstonderwijs zou moeten zijn.

De Rietveld Academie is een internationale academie. Met 45% buitenlandse studenten uit meer dan 60 landen reflecteren we het karakter van de hedendaagse wereld van kunst & cultuur . Het samenkomen van verschillende culturen in onze academie zien we als een kracht; studenten en docenten worden uitgedaagd om verschillende perspectieven in te nemen.

De twee opleidingen

Bachelor Vormgeving:
 TXT (Textiel)
 Mode  
 inter-architecture
 designLAB
 Grafisch Ontwerpen
 Edelsmeden
 Dogtime IDUM

Bachelor Autonoom
Beeldende Kunst:
 Beeldende Kunst
 Beeld en Taal
 Keramiek
 Glas
 Fotografie
 VAV
 Dogtime Beeldende Kunst