nl

Organisatie

De Gerrit Rietveld Academie is een zelfstandige hogeschool met circa 1000 studenten. De Rietveld Academie heeft twee opleidingen, Autonoom Beeldende Kunst en Vormgeving, waaronder de verschillende afstudeerrichtingen zijn ondergebracht. De afstudeerrichtingen worden geleid door coördinatoren die verantwoordelijk zijn voor het studieprogramma en de dagelijkse gang van zaken. Aan de academie zijn zo'n tweehonderd docenten verbonden. De docenten zijn allen werkzaam in een parttime dienstverband en zijn daarnaast zelfstandig kunstenaar of vormgever.

De dagelijkse leiding van de academie is in handen van het College van Bestuur en de directeuren Bachelor, Master en Bedrijfsvoering; gezamenlijk vormen zij het Managementteam. In het Managementteam hebben momenteel zitting: Annelies van Eenennaam, voorzitter College van bestuur ad interim; Jurgen Bey, directeur Masters (Sandberg Instituut); Ben Zegers, directeur bacheloropleiding.

Het College van Bestuur wordt ondersteund door een compacte staforganisatie bestaand uit een secretariaat, een tweetal beleidsmedewerkers en de afdelingen Personeelszaken, Financiële Zaken, Facilitaire zaken en Studentenzaken.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de academie. Bij beleidsmatige keuzen is de Raad een belangrijk klankbord voor het College. De leden hebben een zittingstermijn van maximaal twee maal vier jaar. De samenstelling van de Raad is zo gekozen dat voor de academie belangrijke expertisegebieden (financien, onderwijs) alsmede het afnemend werkveld zijn gerepresenteerd. De academie hecht er aan dat tenminste een uitvoerend beeldend kunstenaar of vormgever deel uitmaakt van de Raad. De Raad van Toezicht bestaat uit:Vincent Icke, Hoogleraar theoretische sterrenkunde, Universiteit Leiden en Bijzonder hoogleraar kosmologie, Universiteit van Amsterdam (aangetreden 2012)

Eppo Horlings RA, directeur van Horatio Assurance Group BV (aangetreden 2007)

Els Swaab, mediation advocaat (aangetreden 2011)

Rick van der Ploeg, hoogleraar Economie Oxford University (aangetreden 2010)