nl

Honours Programme “Art and Research”

Het Honoursprogramme “Art and Research” komt voort uit de ambitie om gemotiveerde en getalenteerde studenten een inspirerende studieprogramma aan te bieden naast hun reguliere studie. Het uitgangspunt van dit programma is de overtuiging dat wetenschappelijke betrokkenheid bij kunst en cultuur en de praktische uitvoering ervan in elkaars verlengde liggen, elkaar overlappen en elkaar verrijken.

Studenten worden uitgedaagd om onorthodoxe manieren van samenwerking en nieuwe methoden van kunstzinnig en wetenschappelijk onderzoek te verkennen en te ontwikkelen.

Honours Programme "Cracking Cobra"

De Gerrit Rietveld Academie en het Cobra Museum gaan een unieke samenwerking aan ter gelegenheid van een nieuw Honours Programme Cracking Cobra. Het programma biedt studenten de gelegenheid om onderzoek te doen in het archief en het depot van het museum, hun onderzoeksvaardigheden te ontwikkelen en ze krijgen de kans om tijdelijk werk te produceren.

Onderzoek naar de Cobra beweging

Uitgangspunt van Cracking Cobra is de collectie van het museum - objecten, kunstwerken en documentatie . Het Cobra Museum richt zich op het werk van de Cobra beweging (1948-1951). De beweging bestond uit internationale kunstenaars, verbonden door een gemeenschappelijk interesse in een nieuwe, directe werkwijze: door te doen. Ze daagden hiermee de toenmalige, traditionele perceptie van kunst uit.
Cracking Cobra onderzoekt de issues die de Cobra beweging opwierp, zoals politiek engagement in de kunst, en interdisciplinair werken, gerelateerd aan de hedendaagse praktijk. De studenten reageren op zowel het materiële als het immateriële erfgoed van Cobra en op het Cobra Museum als een cultureel instituut.

Doel van het programma

Het programma bestaat uit theoretische en praktijkgerichte lessen van diverse gastdocenten en daarnaast excursies. Doel van het programma is de ontwikkeling van een onderzoeksvoorstel, dat vertaald kan worden naar een tijdelijk werk.

Cracking Cobra biedt studenten een unieke gelegenheid om te reageren op het materiële en immateriële erfgoed van de Cobra beweging, en om aan het werk te gaan in het museum.

www.cobramuseum.nl