nl

Glas

De afdeling Glas hecht waarde aan een open maar kritische dialoog over het materiaal, waarbij wordt gereflecteerd op uiteenlopende standpunten in de beeldende- en toegepaste kunsten. De focus ligt op de individuele, artistieke positie van de student en het aanleren van praktische en theoretische kennis.

De afdeling glas is meer een plek waar artistieke verkenning plaats vindt dan een plek voor technisch onderwijs. Techniek is een hulpmiddel, geen doel. Wel worden de basisvaardigheden aangeleerd en worden studenten begeleid, indien gewenst, om zich te specialiseren in één of meerdere technieken of media. Wij moedigen studenten aan om exploratief en innovatief te zijn en om het materiaal uit te dagen door zich buiten de grenzen van het specifieke vakgebied te bewegen. Naast sculptuur en tekenen zijn (combinaties met) performance, video en installatie vaak gebruikte vormen van expressie. Na het afronden van deze afstudeerrichting mag je de titel Bachelor of Art & Design (BA) voeren.

Het materiaal glas kenmerkt zich door zijn verregaande diversiteit. Het gebruik van glas aan de kunstacademie staat niet voor een filosofie of één bepaalde richting. Glas is een zeer specifiek medium, dat in vele gedaantes zijn toepassing vindt en het speelt een belangrijke rol in zowel de beeldende kunst als ook in de (vrije) vormgeving en architectuur. Studenten leren analytisch en kritisch in dialoog te gaan met hun docenten en medestudenten. Wederzijdse hulp en uitwisseling zijn essentieel. Er wordt een hoge mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid gevraagd om gezamenlijk de studio te onderhouden, technische vaardigheden te ontwikkelen en tegelijkertijd de uitdaging aan te gaan om ideeën en concepten te ontwikkelen.

Onderwijsaanbod

Autonoom werken, kunsttheorie, conceptontwikkeling, tekenen hete en koude glastechnieken (blazen, gieten, slijpen, zandstralen, mallen maken etc.), gastdocenten, atelierbezoeken, studiereizen

De focus ligt op de ontwikkeling van een persoonlijk artistiek standpunt.

Studenten beschikken over eigen studioruimte waar zij zelfstandig en autonoom moeten werken. Er zijn een aantal momenten voor begeleiding van docenten elke week. Eens per week is er een groepsgesprek waarbij alle projecten, afdelingsgerelateerde of individuele vraagstukken worden besproken. Het meerendeel van de week werken de studenten echter onder eigen regie.

Workshops van externe specialisten, kunstenaars of vormgevers, maken een belangrijk deel uit van het onderwijsaanbod.
Vanwege het begrensde aantal studenten kunnen wij ons flexibel opstellen ten opzichte van de behoeftes van de studenten en bieden wij gepersonaliseerde begeleiding door gastdocenten.

Projecten

Behalve de door de Rietveld georganiseerde presentaties zoals Uncut of De Oude Kerk expositie, neemt de glasafdeling regelmatig deel aan tentoonstelling in het binnen of buitenland.
Ook individuele projecten waarbij een presentatie of tentoonstelling uit voort komt worden expliciet gesteund.

De afdeling poogt om elk jaar een keer op excursie te gaan. Meestal gaat dat gepaard met een workshop of een ander project ter plekke of worden gecombineerd met belangrijke evenementen zoals bijvoorbeeld de Biennale van Venetie, de Istanbul Bienial of de European Glass Context.

Materialization in Art and Design (MAD)

New temporary Master’s program 2015–2017

Open for application

Materials and techniques—both traditional and modern—carry a wealth of characteristics. In addition to their physical possibilities, their diverse cultural and historical references are of great potential to the artist or designer. The new Master’s program Materialization in Art and Design (MAD) aims to create a strong link between the experimentation with materials and various media and the development of ideas.
MAD challenges the conventional hierarchy between ‘concept’ and ‘making’, ‘content’ and ‘process’, by making the material expression of works paramount. The medium is meaningful as the carrier of the message, narrative and function. Moreover, the making process by nature offers surprising, irrational, coincidental possibilities that the mind simply cannot predict or imagine.>br> Art and design have become closely related fields of interest. Both could benefit from a hands-on experimental approach in order to attain innovative results. This is why the program educates both artists and designers, who thus learn from each other’s expertise. Working side by side strengthens the various positions the students will take within the fields of art and design.

Throughout the 2-year program, students experiment with various materials and techniques, while developing individual projects and a personal material library. Experimental workshops that push the boundaries of possibility play a central role. In these settings, students become acquainted with the latest technologies and materials, learn new craft skills or improve those they already have. Ample attention is also paid to reflecting on working with old and new media and how these influence and define the resulting artworks and designs. Critical analysis is enhanced by, for instance, lectures and discussions with various experts on the topic of materialization in art and design. In the final phase of the program, the students develop a deep awareness of the diverse contexts for their works.

MAD works together with the following Gerrit Rietveld Academie (GRA) Bachelor’s departments and/or workshops: Ceramics, Glass, Textile, 3D printing. We also cooperate with external material workshops and institutes for high-tech innovation. In addition, Materialization in Art and Design works closely with a varying group of mentors who introduce both modern technology and traditional media. Please see the list of mentors for an overview.

This new temporary program is both a continuation and a disruption of Material Utopias (MU), the Master’s that started in 2013 and finishes in June 2015. Because of the success of MU and the growing interest in materialization in art and design, MAD is founded on the same philosophy and approach, while adding new fields of interest, such as the latest technologies.

Applicants for Materialization in Art and Design are requested to present proof of their expertise and interest in working with various materials and techniques, as well as their ability to analyze the inherent characteristics of these materials and techniques. For more information please see Sandberg Instituut

Sunday March 20: Café Chercher at the Rietveld Academie's glass workshop
Lees meer

THE GLASS VIRUS - THINK TANK, February 20, 21
Lees meer

Afgestudeerden Glas 2012 in Nationaal Glasmuseum
Lees meer

Weight Of Four Generations …

Sasha Herman

Laura Puska – Glas 2016

Claire Bamplekou – Glas 2016

Ania Zajac – Glas 2010

Opbouw van de studie

Eerste vakjaar

Het eerste jaar staat in het teken van het verkennen en experimenteren met de technieken om een breed beeld te krijgen van de mogelijkheden. Je gaat direct zelfstandig aan de slag maar zult intensief worden begeleid door de vakdocenten.
Tekenen, theorie en andere activiteiten doe je samen met de studenten uit de andere vakjaren. Individueel wordt bepaald of er opdrachten worden gegeven.

Tweede vakjaar

Op basis van de ervaring en kennis die in het eerste jaar is opgedaan, wordt het tweede jaar besteed aan het verdiepen en richting geven aan het eigen werk en het formuleren van een artist statement. Er wordt van je verwacht dat je zelfstandig projecten concipieert en uitvoert en kritisch tegenover je eigen en andermans werk kunt staan.
Tevens leer je een portfolio op te bouwen en krijg je kans te exposeren. Uitwisseling met een buitenlandse academie of stage is mogelijk

Derde vakjaar

Het laatste jaar werk je geconcentreerd aan een eindexamenproject, waarmee je jouw werk tijdens de eindexamententoonstelling aan een breed publiek introduceert. Dit gaat gepaard met een theoretische scriptiet over een aan je werk gerelateerd onderwerp.

Projecten

De afdeling Glas organiseert vaak projecten waar studenten van de afdeling in participeren, zoals het internationale glassymposium in oktober 2009, de tentoonstelling in het Gemeentemuseum in Den Haag naar aanleiding van het 40-jarig bestaan van de afdeling en de Biennale Internationale du Verre in Strassbourg. Excursies naar binnen-, en buitenland zijn een vast onderdeel van het programma, evenals de jaarlijkse, academie-brede tentoonstelling Rietveld-Uncut.

Theorie

De afdeling heeft een vaste theoriedocent die onderwijst in theorie, waarin zowel kunstgeschiedenis en filosofie aan bod komen en speciaal aandacht is voor de geschiedenis van glas in de kunsten. Daarnaast is het Studium Generale een vast onderdeel van het curriculum van de afdeling Glas. Het Studium Generale biedt een algemeen historisch kader handelend over actuele thema's in de hedendaagse internationale kunstwereld. Het Studium Generale trekt prominente sprekers uit binnen en buitenland aan om lezingen te geven. Voor meer informatie zie Studium Generale

Stages en uitwisselingen

In principe zijn stages of uitwisselingen in het tweede vakjaar mogelijk maar niet verplicht.

Docenten

Atousa Bandeh Ghiasabadi
Dyveke Rood
Jens Pfeifer
Maria Roosen
Gastdocenten:     
Netta Bacon  
Marie Bang Espersen & Max Syron  
Jerome Harrington  
Mia Lerssi  

Werkplaatsassistent:  
Marie De Bruyn  

Afdelingsassistent:  
Lida Krul

Studenten 1e jaar

Judith Roux
Mirre Seur
Rasmus Leseberg

Studenten 2e jaar

Selma Hamstra

Alumni 2015

Alumni 2013