nl

Glas

De afdeling Glas biedt een materiaal-gebaseerde studie, die de studenten aanmoedigt te experimenteren en de grenzen van de materialiteit op te zoeken.

Wij hebben een duidelijk en uniek standpunt in de conceptuele benadering van glas als sculpturaal materiaal binnen de hedendaagse kunst.
Om het in zijn geheel te verstaan, wordt glas hier niet alleen beschouwd als een geweldig en veelzijdig materiaal om mee te werken - waarbij het van de ene materiaal-status naar de andere transformeert - maar kijken wij naar de connotaties waarmee glas in het algemeen geassocieerd wordt en die verankerd zijn in ons semiotiek geheugen.

Naast het werkproces worden vooral ook de specifieke kwaliteiten en mogelijkheden van glas onderzocht. Daarbij ontstaan onvermijdelijk verbindingen met andere materialen en andere media. Dat kan resulteren in video’s, installaties of performances maar even goed in beelden en schilderijen, allen gerelateerd aan glas, maar niet per se gemaakt van glas.

De belangrijkste focus van de afdeling Glas is het ontplooien van een individuele artistieke positie van de student en het besef van de benodigde praktische en theoretische kennis van het kunstenaarschap.
De studenten werken autonoom aan individuele projecten. Daarin worden zij begeleidt door hun vaste docenten en een wisselende groep gastdocenten. Zij krijgen lessen in ‘reading and writing’, filosofie en de basistechnieken van de glasbewerking.

Er wordt een hoge mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid gevraagd om gezamenlijk de studio te onderhouden, technische vaardigheden te ontwikkelen en tegelijkertijd de uitdaging aan te gaan om ideeën en concepten te ontwikkelen.

Onderwijsaanbod

Autonoom werken, kunsttheorie, conceptontwikkeling, tekenen hete en koude glastechnieken (blazen, gieten, slijpen, zandstralen, mallen maken etc.), gastdocenten, atelierbezoeken, studiereizen

De focus ligt op de ontwikkeling van een persoonlijk artistiek standpunt.

Studenten beschikken over eigen studioruimte waar zij zelfstandig en autonoom moeten werken. Er zijn een aantal momenten voor begeleiding van docenten elke week. Eens per week is er een groepsgesprek waarbij alle projecten, afdelingsgerelateerde of individuele vraagstukken worden besproken. Het meerendeel van de week werken de studenten echter onder eigen regie.

Workshops van externe specialisten, kunstenaars of vormgevers, maken een belangrijk deel uit van het onderwijsaanbod.
Vanwege het begrensde aantal studenten kunnen wij ons flexibel opstellen ten opzichte van de behoeftes van de studenten en bieden wij gepersonaliseerde begeleiding door gastdocenten.

Projecten

Behalve de door de Rietveld georganiseerde presentaties zoals Uncut of De Oude Kerk expositie, neemt de glasafdeling regelmatig deel aan tentoonstelling in het binnen of buitenland.
Ook individuele projecten waarbij een presentatie of tentoonstelling uit voort komt worden expliciet gesteund.

De afdeling poogt om elk jaar een keer op excursie te gaan. Meestal gaat dat gepaard met een workshop of een ander project ter plekke of worden gecombineerd met belangrijke evenementen zoals bijvoorbeeld de Biennale van Venetie, de Istanbul Bienial of de European Glass Context.

Opbouw van de studie

Eerste vakjaar

Het eerste jaar staat in het teken van het verkennen en experimenteren met de technieken om een breed beeld te krijgen van de mogelijkheden. Je gaat direct zelfstandig aan de slag maar zult intensief worden begeleid door de vakdocenten.
Tekenen, theorie en andere activiteiten doe je samen met de studenten uit de andere vakjaren. Individueel wordt bepaald of er opdrachten worden gegeven.

Tweede vakjaar

Op basis van de ervaring en kennis die in het eerste jaar is opgedaan, wordt het tweede jaar besteed aan het verdiepen en richting geven aan het eigen werk en het formuleren van een artist statement. Er wordt van je verwacht dat je zelfstandig projecten concipieert en uitvoert en kritisch tegenover je eigen en andermans werk kunt staan.
Tevens leer je een portfolio op te bouwen en krijg je kans te exposeren. Uitwisseling met een buitenlandse academie of stage is mogelijk

Derde vakjaar

Het laatste jaar werk je geconcentreerd aan een eindexamenproject, waarmee je jouw werk tijdens de eindexamententoonstelling aan een breed publiek introduceert. Dit gaat gepaard met een theoretische scriptiet over een aan je werk gerelateerd onderwerp.

Sunday March 20: Café Chercher at the Rietveld Academie's glass workshop
Lees meer

THE GLASS VIRUS - THINK TANK, February 20, 21
Lees meer

Afgestudeerden Glas 2012 in Nationaal Glasmuseum
Lees meer

Theorie

De afdeling heeft een vaste theoriedocent die onderwijst in theorie, waarin zowel kunstgeschiedenis en filosofie aan bod komen en speciaal aandacht is voor de geschiedenis van glas in de kunsten. Daarnaast is het Studium Generale een vast onderdeel van het curriculum van de afdeling Glas. Het Studium Generale biedt een algemeen historisch kader handelend over actuele thema's in de hedendaagse internationale kunstwereld. Het Studium Generale trekt prominente sprekers uit binnen en buitenland aan om lezingen te geven. Voor meer informatie zie Studium Generale

Stages en uitwisselingen

In principe zijn stages of uitwisselingen in het tweede vakjaar mogelijk maar niet verplicht.

Milena Naef - Glass Department  - 2 months ago
Gerrit Rietveld Academie Award

Weight Of Four Generations …

Sasha Herman

Ellen Vaartun – Glas 2014

Claire Bamplekou – Glas 2016

Jenny Ritzenhoff – Glas 2013

Docenten

Atousa Bandeh Ghiasabadi
Dyveke Rood
Jens Pfeifer
Maria Roosen
Gastdocenten:     
Netta Bacon  
Marie Bang Espersen & Max Syron  
Jerome Harrington  
Mia Lerssi  

Werkplaatsassistent:  
Marie De Bruyn  

Afdelingsassistent:  
Lida Krul

Studenten 1e jaar

Aleksi Marjamaa
Erno Takala

Studenten 2e jaar

Katrien Van Liefferinge
Mirre Seur
Rasmus Leseberg
Selma Hamstra

Students 3e jaar

Anton Sigurdsson
Judith Roux
Nathan Favot

Alumni 2015

Alumni 2013