nl

Glas

The afdeling Glas hecht waarde aan een open maar kritische dialoog over het materiaal, waarbij wordt gereflecteerd op uiteenlopende standpunten in de beeldende- en toegepaste kunsten. De focus ligt op de individuele, artistieke positie van de student en het aanleren van praktische en theoretische kennis.

De afdeling glas is meer een plek waar artistieke verkenning plaats vindt dan een plek voor technisch onderwijs. Techniek is een hulpmiddel, geen doel. Wel worden de basisvaardigheden aangeleerd en worden studenten begeleid, indien gewenst, om zich te specialiseren in één of meerdere technieken of media. Wij moedigen studenten aan om exploratief en innovatief te zijn en om het materiaal uit te dagen door zich buiten de grenzen van het specifieke vakgebied te bewegen. Naast sculptuur en tekenen zijn (combinaties met) performance, video en installatie vaak gebruikte vormen van expressie. Na het afronden van deze afstudeerrichting mag je de titel Bachelor of Art & Design (BA) voeren.

Het materiaal glas kenmerkt zich door zijn verregaande diversiteit. Het gebruik van glas aan de kunstacademie staat niet voor een filosofie of één bepaalde richting. Glas is een zeer specifiek medium, dat in vele gedaantes zijn toepassing vindt en het speelt een belangrijke rol in zowel de beeldende kunst als ook in de (vrije) vormgeving en architectuur. Studenten leren analytisch en kritisch in dialoog te gaan met hun docenten en medestudenten. Wederzijdse hulp en uitwisseling zijn essentieel. Er wordt een hoge mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid gevraagd om gezamenlijk de studio te onderhouden, technische vaardigheden te ontwikkelen en tegelijkertijd de uitdaging aan te gaan om ideeën en concepten te ontwikkelen.

Onderwijsaanbod

autonoom werken, kunsttheorie, conceptontwikkeling, tekenen, hete en koude glastechnieken (blazen, gieten, slijpen, zandstralen, mallen maken etc.), gastdocenten, atelierbezoeken, studiereizen

Material Utopias

We are happy to announce the new Master course for Glass:

Material Utopias (MFA)

A new and unique two year Master course is offered by the Sandberg Instituut, the Master program of the Gerrit Rietveld Academie.
The course aims to exploit the making process to the fullest and shed light on the future significance of materials in artworks. Experimentation with both new and traditional materials, and reflection on their characteristics and inherent meanings, will play a major role in the creative process.
Material Utopias has a close relationship with the bachelor departments Glass and Ceramics of the Gerrit Rietveld Academie.

Course director: Louise Schouwenberg  
Tutors: Jens Pfeifer and Bastienne Kramer (heads of the bachelor departments), Pascale Gatzen, Folkert de Jong, and others. 

Find more information about Material Utopias at:

THE GLASS VIRUS - THINK TANK, February 20, 21
Lees meer

Afgestudeerden Glas 2012 in Nationaal Glasmuseum
Lees meer

The making of ... by Geir Nustad
Lees meer

###Robert Dijkgraaf Essayprijs…

Patrick Hamilton, 2014

Glass in Glass +20 beelden - 8 months ago

Carl Schröder – Glas 2014

Ellen Vaartun – Glas 2014

Myungsu Seo – Glas 2012

Opbouw van de studie

Eerste vakjaar

Het eerste jaar staat in het teken van het verkennen en experimenteren met de technieken om een breed beeld te krijgen van de mogelijkheden. Je gaat direct zelfstandig aan de slag maar zult intensief worden begeleid door de vakdocenten.
Tekenen, theorie en andere activiteiten doe je samen met de studenten uit de andere vakjaren. Individueel wordt bepaald of er opdrachten worden gegeven.

Tweede vakjaar

Op basis van de ervaring en kennis die in het eerste jaar is opgedaan, wordt het tweede jaar besteed aan het verdiepen en richting geven aan het eigen werk en het formuleren van een artist statement. Er wordt van je verwacht dat je zelfstandig projecten concipieert en uitvoert en kritisch tegenover je eigen en andermans werk kunt staan.
Tevens leer je een portfolio op te bouwen en krijg je kans te exposeren. Uitwisseling met een buitenlandse academie of stage is mogelijk

Derde vakjaar

Het laatste jaar werk je geconcentreerd aan een eindexamenproject, waarmee je jouw werk tijdens de eindexamententoonstelling aan een breed publiek introduceert. Dit gaat gepaard met een theoretische scriptiet over een aan je werk gerelateerd onderwerp.

Projecten

De afdeling Glas organiseert vaak projecten waar studenten van de afdeling in participeren, zoals het internationale glassymposium in oktober 2009, de tentoonstelling in het Gemeentemuseum in Den Haag naar aanleiding van het 40-jarig bestaan van de afdeling en de Biennale Internationale du Verre in Strassbourg. Excursies naar binnen-, en buitenland zijn een vast onderdeel van het programma, evenals de jaarlijkse, academie-brede tentoonstelling Rietveld-Uncut.

Theorie

De afdeling heeft een vaste theoriedocent die onderwijst in theorie, waarin zowel kunstgeschiedenis en filosofie aan bod komen en speciaal aandacht is voor de geschiedenis van glas in de kunsten. Daarnaast is het Studium Generale een vast onderdeel van het curriculum van de afdeling Glas. Het Studium Generale biedt een algemeen historisch kader handelend over actuele thema's in de hedendaagse internationale kunstwereld. Het Studium Generale trekt prominente sprekers uit binnen en buitenland aan om lezingen te geven. Voor meer informatie zie Studium Generale

Stages en uitwisselingen

In principe zijn stages of uitwisselingen in het tweede vakjaar mogelijk maar niet verplicht.

Docenten

Atousa Bandeh
Jens Pfeifer
Maria Roosen
Sander Boeijink
Gastdocenten:    
Scott Benefield  
Mieke Groot  
Beth Lipman  
Klára Horáčková  
Pavel Karous  
Karin Arink


Studenten 1e jaar

Isis Ottosson Maakestad

Studenten 2e jaar

Anton Sigurdsson
Crystal Gregory
Laura Puska
Nathan Favot
Robert Riphagen
Sasha Herman

Students 3e jaar

Anna Gray

Alumni 2013