nl

FAQ

NB: Staat je vraag er niet bij, dan vind je de informatie vast ergens anders op deze website of stuur een mail naar apply@rietveldacademie.nl

Q: Wat moet ik doen om me aan te melden?

A: Een afspraak maken voor het toelatingsspreekuur (via deze website), of als je in het buitenland woont en niet naar het spreekuur kunt komen, je portfolio indienen ter beoordeling. Wil je zeker weten dat je goed geïnformeerd bent? Lees dan alle informatie over de toelatingsprocedure op de website door.

Q: Ik kom niet uit Nederland. Kan ik me toch gewoon aanmelden?

A: Ja, in principe kunnen kandidaten van over de hele wereld studeren aan de Gerrit Rietveld Academie, mits ze voldoende vooropleiding hebben, de Nederlandse en/of Engelse taal voldoende beheersen en onze toelatingsprocedure met goed gevolg hebben doorlopen. Alle informatie over de toelatingsinformatie vind je op deze website.

Q: Ik doe nu VMBO en wil hierna liever meteen naar de Rietveld en niet eerst een MBO opleiding doen. Kan dat?

A: Nee, om te kunnen studeren aan HBO/Bachelor-opleiding van de Rietveld Academie heb je tenminste een HAVO of MBO4 diploma nodig.

Q: Wanneer kan ik direct in een hoger jaar instromen? Ik heb al aan een kunstacademie gestudeerd, moet ik toch toelating doen?

A: Ja. Alléén als je al minstens 1 jaar studie aan een kunstacademie, HBO/bachelor/universitair niveau, in één van onderstaande landen hebt afgerond kun je een bewijs daarvan opsturen via e-mail naar apply@rietveldacademie.nl in jpeg of pdf formaat en een aanmeldingsformulier voor het toelatingsexamen aanvragen. Je hoeft dan niet eerst naar het toelatingsspreekuur te komen en kan rechtstreeks deelnemen aan het toelatingsexamen in meil. Het gaat om de volgende landen: Nederland, Duitsland, België, Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, Denemarken, Noorwegen, Finland, Ierland en Groot Brittannië. Als je niet in 1 van de bovenstaande landen hebt gestudeerd, maar ergens anders, kun je de 1ste toelatingsronde niet overslaan.

Q: Ik heb nog helemaal geen portfolio. Kan ik dan toch worden toegelaten?

A: Als je nog helemaal geen beeldend werk hebt gemaakt heeft het eigenlijk geen zin om je aan te melden voor onze toelatingsprocedure. We gaan ervan uit dat kandidaten in ieder geval al beeldende vaardigheden/talenten hebben ontwikkeld in verschillende media. Het is vergelijkbaar met een kandidaat voor het conservatorium die graag piano wil studeren. Als je helemaal geen piano kunt spelen, word je daar ook niet toegelaten.

Q: Ik zit nu in de eindexamenklas van de middelbare school. Kan ik me nu al aanmelden?

A: Jazeker. Onze reguliere toelatingsspreekuren lopen van november t/m half februari. Je kunt dus een afspraak maken voor het toelatingsspreekuur, via deze website. Als je door het spreekuur komt, mag je in maart toelatingsexamen doen. Als de uitslag van het examen positief is, word je dus voor de zomervakantie al toegelaten voor het nieuwe studiejaar. NB: Je kunt je studie aan de Rietveld Academie alleen starten als je ook daadwerkelijk je middelbare schooldiploma haalt voor aanvang van het nieuwe studiejaar.

Q: Moet ik een speciaal vakkenpakket of profiel kiezen als voorbereiding op de Gerrit Rietveld Academie?

A: Nee. Onze vooropleidingseis is minimaal een HAVO of MBO diploma (op niveau 4). Er is geen specifieke eis aan het profiel of vakkenpakket.

Q: Kan ik met een MBO diploma in een hoger jaar instromen of compensatie krijgen voor bepaalde onderdelen?

A: Je kunt in principe het basisjaar alleen overslaan en direct instromen in een hoger studiejaar als je tenminste 1 jaar aan een andere kunstacademie/universiteit hebt gestudeerd. Als je instroomt in een hoger jaar is het niet zo dat je bepaalde vakken in dat jaar niet hoeft te volgen omdat je al eerder hebt gestudeerd. Je dient het volledige onderwijsprogramma te volgen.

Q: Wat kan ik doen om me goed voor te bereiden op de toelatingsprocedure van de Gerrit Rietveld Academie?

A: Het is belangrijk dat je een portfolio opbouwt met zo gevarieerd mogelijk beeldend en/of ontwerpwerk. Daarbij is het van belang dat je werk in verschillende media kunt laten zien, dus tekeningen, schetsen, schilderijen, fotografie, grafisch werk, 3-D werk, ontwerpwerk, etc. Als je nog niet echt met andere media hebt gewerkt, maar bijvoorbeeld alleen foto's maakt, is de kans groot dat je niet wordt toegelaten omdat je portfolio nog te eenzijdig is. Daarnaast is het belangrijk dat je niet alleen werk kunt laten zien dat je in opdracht hebt gemaakt (bijvoorbeeld op de middelbare school). We willen graag zien dat je daarnaast ook eigen ideeën hebt ontwikkeld of daarmee aan het experimenteren bent. Zorg dus je zoveel mogelijk eigen werk kunt laten zien, in verschillende media. Daarnaast is het goed om jezelf te informeren over wat er gebeurt op het gebied van de hedendaagse beeldende kunst & vormgeving. Bezoek musea en tentoonstellingen om te zien wat huidige kunstenaars en ontwerpers maken. Vorm een goed beeld van wat een studie aan de Rietveld Academie inhoudt en of dat ook werkelijk is wat je zoekt. Bezoek onze open dag op de laatste vrijdag in januari en zorg dat je alle informatie op de website (ook werk van studenten van alle afdelingen) goed hebt gelezen en bekeken. Op die manier bereid je je terdege voor op je toelating.

Q: Ik woon niet in Nederland en wil mijn portfolio opsturen, kan dat ook op CD?

A: Nee. Als je je portfolio per post indient, dien je van je werk originelen, of foto's of prints op te sturen. Alleen videomateriaal kun je op DVD indienen. We willen graag gemotiveerde kandidaten zien die werk maken van hun portfolio. Omdat we zoveel portfolio's ontvangen, willen we de beoordeling ervan zo snel mogelijk kunnen afhandelen en werk ingestuurd op CD geeft vaak onnodige vertraging en een slecht beeld van iemands capaciteiten. Het is inmiddels wel mogelijk om je portfolio online in te dienen. Meer informatie vind je elders op de website.

Q: Ik woon niet in Nederland maar kom toch liever naar het toelatingsspreekuur. Moet ik dan toch mijn portfolio insturen?

A: Nee. Als je een afspraak maakt voor het toelatingsspreekuur, breng je je portfolio mee naar het spreekuur. Het is niet de bedoeling dat je dan van te voren je portfolio indient. Alleen kandidaten die niet naar het spreekuur kunnen komen, dienen in plaats daarvan hun portfolio in ter beoordeling

Q: Moet ik me aanmelden via Studielink of via de Gerrit Rietveld Academie?

A: Nee, in eerste instantie dienen kandidaten zich via onze website aan te melden voor het toelatingsspreekuur, of door het indienen van een portfolio. In een later stadium, word je door onze Student Office nader geïnformeerd over je registratie als student via Studielink.

Q: Kan ik ook halverwege het studiejaar instromen?

A: Nee. Alle studenten worden toegelaten voor 1 september en starten hun studie per 1 september. 10 maanden voor aanvang van een nieuw studiejaar beginnen we al met de toelatingsspreekuren en voor juni ronden we alle reguliere toelatingsrondes af (al in april voor het voltijd basisjaar!). Je dient je dus ruim van te voren aan te melden voor onze toelatingsprocedure.

Q: Kan ik toelating doen voor meerdere opleidingen?

A: Alle studenten volgen in het eerste studiejaar hetzelfde programma in het basisjaar. Pas aan het eind van het eerste jaar kiezen studenten de afdeling waar ze hun studie vervolgen. Kandidaten die zich willen aanmelden voor instroom in een hoger jaar dienen 1 specifieke opleiding/richting/afdeling te kiezen waar ze toelating voor willen doen.

Q: Wanneer zijn de toelatingsexamens en hoe lang duren de examens?

A: De reguliere toelatingsexamens voor het voltijd basisjaar vinden jaarlijks plaats in maart, met een extra ronde in april. Toelatingsexamens voor DOGtime vinden plaats in april, met een extra ronde in mei. Toelatingsexamens voor hogerejaars kandidaten vinden plaats in mei. De toelatingsexamens zelf duren 20 tot 40 minuten, maar je moet met het opbouwen en afbreken van je presentatie en de wachttijden in totaal rekenen op 2-3 uur.

Q: Wat is het slagingspercentage?

A: Dit verschilt per jaar. Van de in totaal 1000-1100 kandidaten die zich jaarlijks aanmelden voor onze toelatingsprocedure wordt uiteindelijk ongeveer 25% toegelaten, afhankelijk van de beschikbare plaatsen per afdeling in dat jaar.

Q: Hoe lang duurt een HBO-studie aan de Gerrit Rietveld Academie?

A: Een voltijdstudie duurt 4 jaar. In het Basisjaar, het 1e studiejaar, volgen alle studenten hetzelfde programma en aan het eind van het 1e jaar kiezen studenten de afdeling waar ze hun studie vervolgen in het 2e jaar. Ze studeren dan nog 3 jaar bij de afdeling voordat ze afstuderen.

Q: Kan ik ook in deeltijd studeren aan de Gerrit Rietveld Academie?

A: Ja. Naast het uitgebreide voltijdprogramma biedt de Gerrit Rietveld Academie ook een kleiner deeltijdprogramma aan. De voltijdstudie duurt in totaal 4 jaar. De deeltijdstudie DOGtime duurt 5 jaar, omdat de propedeutische fase in plaats van 1 jaar, 2 jaar duurt. Daarna kun je doorstromen naar een reguliere voltijdopleiding en nog 3 jaar doorstuderen voordat je afstudeert, of in deeltijd Beeldende Kunst of Multimedia Design studeren en nog 3 jaar doorstuderen voordat je afstudeert. Meer informatie over DOGtime vind je elders op deze website.

Q: Zijn er extra kosten aan de opleiding verbonden?

A: Dat hangt af van de afdeling waar je studeert. In het basisjaar zijn er minder kosten dan in de hogere jaren. Hou rekening met minimaal € 800 - € 1100 extra kosten per jaar voor studiematerialen en excursies, naast de jaarlijkse collegegelden.

Q: Hebben jullie een campus met kamers voor studenten?

A: Nee, er is geen campus op het terrein van de Rietveld Academie en je kunt dus via de academie niet aan een kamer komen. Studenten die worden toegelaten dienen zelf een kamer in (de buurt van) Amsterdam te vinden.

Q: Kan ik studiefinanciering aanvragen voor de opleiding?

A: Het is een HBO opleiding, dus als je voor studiefinanciering in aanmerking komt, kun je die aanvragen. Studenten binnen de EU kunnen onder bepaalde voorwaarden ook studiefinanciering aanvragen. Voor specifieke vragen: www.ib-groep.nl . NB: Voor de Vooropleiding, het Oriëntatiejaar of de deeltijdstudie (DOGtime) kom je niet in aanmerking voor studiefinanciering.

Q: Kan ik een studiebeurs krijgen van de Gerrit Rietveld Academie?

A: Nee. Helaas biedt de Rietveld Academie geen studiebeurzen aan. Kandidaten die hier willen studeren en financiering nodig hebben, zullen dus zelf een studiebeurs (in eigen land) moeten aanvragen

Q: Worden de lessen in het Nederlands of in het Engels gegeven?

A: De lessen van het bachelor programma zijn in principe in het Engels, afhankelijk van de aanwezige studenten en docenten. Buitenlandse studenten hoeven dus bij aanvang van hun studie niet perse Nederlands te spreken. Uiteraard zou dit wellicht wel handig zijn als studenten langere tijd in Nederland wonen, maar vaak red je je in het Engels ook wel.

Q: Wat is de gemiddelde leeftijd van de studenten?

A: De gemiddelde leeftijd van studenten die starten in het Basisjaar is bijna 23 jaar.

Q: Hoeveel buitenlandse studenten zitten er op de academie?

A: Ongeveer 50% van onze studenten komt uit het buitenland.

Q: Is een IELTS certificaat verplicht?

A: Bewijs van Engelse taalvaardigheid is een van onze eisen. Een goede beheersing van de Engelse taal is belangrijk, aangezien communicatie met docenten en medestudenten een belangrijk onderdeel vormt van ons programma. Om voldoende beheersing van de Engelse taal te garanderen, zijn kandidaten waarvoor Engels niet hun moedertaal is verplicht een IELTS certificaat te verstrekken met minimale overall score van 6.0. In overleg accepteren we andersoortig bewijs van Engelse taalvaardigheid (Engels als eindexamenvak middelbare school voor Europese kandidaten). NB: we accepteren geen TOEFL.

Q: Welke faciliteiten biedt de Rietveld Academie aan?

A: Er is een aantal algemene werkplaatsen (hout, metaal, computer, grafiek) en er zijn een aantal afdelingsgebonden werkplaatsen. Zie onze website voor meer informatie.