nl

Toelatingsprocedure Exchange

Uitwisselingsprogramma (exchange)

Wil je een semester studeren aan de Gerrit Rietveld Academie? Dat kan als je studeert aan een buitenlandse academie. De Gerrit Rietveld Academie heeft met een groot aantal buitenlandse academies bilaterale uitwisselingscontracten. Kijk in de lijst van academies om te zien of jouw school ertussen staat. Als jouw academie niet voorkomt op onze lijst met partners, kan er op dit moment geen exchange plaatsvinden. Dit kan alleen nadat jouw academie door ons is geaccepteerd als exchange-partner.

Erasmus-programma

De Gerrit Rietveld Academie is aangesloten bij het Erasmus-programma. Als jouw academie ook is aangesloten bij het Erasmus-programma kun je in aanmerking komen voor een beurs. Neem a.u.b. contact op met de exchangecoördinator van jouw academie voor meer informatie hierover. De Rietveld Academie is niet aangesloten bij het SWB - Science Without Borders programma.

Semesters schooljaar 2014-2015

Het academisch jaar is verdeeld in twee semesters. Het herfstsemester loopt van 1 september t/m 31 december en het lentesemester loopt van 1 januari t/m 31 augustus.

De exchange kan alleen plaatsvinden binnen deze twee semesters en een exchange met de Gerrit Rietveld Academie duurt maximaal een semester.

Extra informatie

Geschatte semesters

 • Herfstsemester: de geschatte exchangeperiode loopt van eind augustus t/m 19 december 2014.
 • Lentesemester: de geschatte exchangeperiode loopt van 5 januari t/m 30 juni 2015. De eindexamententoonstelling start begin juli 2015.

Geschatte vakantieperiodes:

 • Herfstvakantie 18-26 oktober 2014
 • Kerstvakantie 20 december 2014 – 4 januari 2015
 • Voorjaarsvakantie 21 februari -1 maart 2015
 • Meivakantie 2 – 10 mei 2015
 • Zomervakantie 11 juli – 23 augustus 2015

Toelatingsprocedure

NIEUWE PROCEDURE OM JE PORTFOLIO ONLINE TE UPLOADEN.
Het is inmiddels mogelijk om je portfolio/aanmelding voor 1 april te uploaden in onze online portfoliomachine (een gesloten sectie op de website). Om hiervoor in aanmerking te komen, hebben wij een aantal gegevens van de student nodig. Stuur een verzoek voor een login naar international@rietveldacademie.nl, met de onderstaande gegevens:
Je voornaam:
Je achternaam:
Je nationaliteit:
Je huidige woonadres:
De afdeling waar je de exchange wilt doen:
Het semester waarin je wilt komen:
Je email adres wordt gebruikt om een login voor je aan te maken. Wanneer je een ander e-mailadres wilt gebruiken, kun je dit aangeven. Indien je je portfolio liever per post opstuurt, dan kan dit. Gebruik dan het aanmeldformulier en volg de onderstaande procedure.

Om toegelaten te worden als exchange student moet de academie in het bezit zijn van de volgende documenten:

 • Een volledig juist ingevuld aanmeldingsformulier inclusief twee pasfoto’s. Het exchange-aanmeldingsformulier is hier te downloaden.

 • Kopie paspoort

 • Een portfolio. Het portfolio bevat een grote verscheidenheid aan werk: origineel of (liefst) foto's of prints van recent werk, niet ouder dan 3 jaar. Het is van belang niet alleen eindresultaten toe te zenden. Om je geschiktheid voor onze academie beter te kunnen beoordelen is het van belang ook schetsen en niet volledig uitgewerkte plannen en ideeën mee te sturen. De hoeveelheid werkstukken ligt niet vast. Het is aan te bevelen een redelijke hoeveelheid op te sturen, een selectie die een goede indruk geeft van wat je in de afgelopen periode aan beeldend werk hebt gemaakt (ongeveer 30 tot 100 stukken). Dat kunnen tekeningen zijn, schetsen, schilderijen, foto's, collages, grafiek, textiel, kledingstukken, keramiek, sieraden, plattegronden, maquettes of teksten. NB: Werk ingezonden via e-mail of op Internet wordt niet in behandeling genomen. Eventueel kunnen films op DVD worden ingezonden of een verwijzing naar een website als onderdeel van het portfolio. Verder bevat het portfolio een korte inhoudsopgave en toelichting op het werk.

 • Een motivatiebrief. Schrijf en stuur een geprinte motivatiebrief mee waarin de volgende zaken uitgebreid aan bod komen.

  • persoonlijke gegevens: je naam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, geboortedatum & nationaliteit vooropleiding, gevolgde cursussen, etc. (kopie diploma's meesturen)

  • keuze voor afdeling waar je je exchange semester bij wil lopen.

  • je beweegredenen voor de keuze van de Rietveld Academie, je verwachtingen van de opleiding, je toekomstplannen, je ontwikkeling tot nu toe, je interessegebieden (bijv. musea, film, muziek, dans, toneel, verzamelen, filosofie).

Retourneren portfolio's

Een portfolio wordt alleen geretourneerd wanneer er een voldoende geldbedrag in euro's wordt meegestuurd om de kosten te dekken voor retourzending.

LET OP: wanneer er geen of onvoldoende geld is bijgesloten, wordt het portfolio een half jaar bewaard waarna het portfolio zal worden vernietigd!

Deadlines

De deadline voor aanmelding van het herfst-semester 2014 is 1 april 2014.
De deadline voor aanmelding lente-semester 2015 is ook 1 april 2014.
Portfolio’s die na deze datum binnen komen, worden NIET in behandeling genomen.

Deadline voor Herfstsemester 2014 & Lentesemester 2015 = 1 April 2014!

Visum

Als je uit het buitenland komt, heb je in sommige gevallen een visum nodig. Kom je uit een van de hieronder genoemde landen, heb je GEEN visum nodig. In alle andere gevallen wel. Lees de informatie die hier gegeven wordt dan ook nauwkeurig door.
Landen die GEEN visum nodig hebben:

Alle EU/EEA landen; Oostenrijk, België, Bulgarije, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, IJsland Ierland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Polen, Roemenië, Portugal, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk. En daarnaast : Australië, Canada, Japan, Nieuw Zeeland, Zuid-Korea, Verenigde Staten.  

Voor meer informatie klik hier

Verblijfsvergunning

Iedere student die NIET afkomstig is uit de EU/EEA landen heeft een verblijfsvergunning nodig. Voor meer informatie klik hier

Bilaterale Contacten

Helaas kunnen wij op dit moment geen nieuwe partnerschappen aangaan. Dankzij bezuiniging/ krimping vanuit de overheid hebben afdelingen minder budget. Hierdoor kunnen veel afdelingen maar een beperkt aantal studenten aannemen voor exchange. Vooral voor de afdelingen Fotografie en Grafisch Ontwerp betekent dit dat er slechts een beperkt aantal studenten kunnen worden aangenomen, in verband met het aantal uitgaande exchange studenten. Dit is zeer spijtig gezien de overweldigende interesse van exchange studenten voor deze afdelingen.

Download de lijst: Samenwerkende academies