nl

Beeldende Kunst

Rietveld Beeldende Kunst…

… biedt ruimte aan studenten om te reflecteren op de eigen vooronderstellingen over kunst en de wereld, daarbij steeds opnieuw de eigen artistieke positie bepalend. Daarbij gaat het om een verschuiving van het beschouwen van de dingen “zoals ze zijn”, naar de erkenning van de complexiteit van de wijze waarop materialen, objecten en ideeen in verschillende contexten functioneren. Studenten worden geconfronteerd met de discussie over de autonomie van de kunst: haar vermogen om bepaalde kennis en macht te verplaatsen naar verschillende kennis- en ervaringsdomeinen.

…. stimuleert haar studenten om weloverwogen keuzes te maken. Behalve het vermogen om te reflecteren op de individuele praktijk, op de kunsttheorie en op de kunstgeschiedenis, betekent dit ook vorm geven aan en worden gevormd door de kunst, en het in gang zetten van een creatief proces dat de geijkte parameters rondom theorie, praktijk en de publieke sfeer ter discussie stelt. Kunst wordt daarbij gezien als een diversiteit van praktijken, of dit nu het domein van het beeld, objecten, taal, performance en presentatie betreft; elk medium belichaamt specifieke ideeën over tijd, ruimte en sociale relaties.

… richt haar aandacht op de manier waarop de dingen met elkaar verbonden zijn en op de effecten en invloed van bepaalde processen, zowel binnen, als buiten de studio in de wereld in zijn geheel. De heropleving van het object, de belangstelling voor de materialiteit van de dingen, maar ook veranderende opvattingen over artistieke vernieuwing en ‘material literacy’ zijn actuele onderwerpen in de kunst en geesteswetenschappen. In reactie hierop probeert Rietveld Fine Arts een structuur aan te bieden die studenten in staat stelt te werken aan nieuwe vormen van logica en kennis op het grensvlak van kunst en onderzoek.

Onderwijsaanbod

Schilderen, tekenen, ‘Drawing Lab’, Kunstgeschiedenis, Kunst in de Publieke ruimte, Sculptuur, Installaties, Video en Film, Geluid, Fotografie, Performance-kunst, Studium Generale.

Whichever way you cut it - 5 months ago

Exhibition by David Wasch - 5 months ago

Dana Slijboom – Beeldende Kunst 2009

David Wasch – Beeldende Kunst 2013
www.davidwasch.com graduatio…

August Ranelid – Beeldende Kunst 2015

Opbouw van de studie

1e vakjaar:

In het eerste vakjaar werk je zelfstandig. Het is belangrijk om veel te experimenteren. Er worden geen opdrachten gegeven. Je gaat op zoek naar inspiratiebronnen en leert hoe gebruik te maken van de bibliotheek. Je leert je eigen werk te analyseren en conclusies te trekken om vervolgens een volgende stap in je ontwikkeling te kunnen zetten. Je maakt een aanvang met je persoonlijke artist statement. Er zijn veel groepsdiscussies. De begeleiding is verder individueel. Er wordt een grote mate van zelfstandigheid van je verwacht. Je krijgt trainingen in het maken van tentoonstellingen.

2e vakjaar:

In het tweede vakjaar wordt er kritischer naar je werk gekeken en wordt datzelfde van jou verwacht. Je gaat je steeds meer toespitsen op die concepten en technieken die je je in het eerste jaar eigen hebt gemaakt. Je werkt verder aan je artist statement. Ook word je geleerd hoe je er een goede documentatie op nahoudt.

3e vakjaar:

In het derde vakjaar werk je toe naar de eindexamenexpositie. Hier presenteer je jezelf aan het grote publiek. Je artist statement mondt uit in een scriptie. Dit is een verplicht onderdeel van het eindexamenjaar. Hoe presenteer je jezelf en hoe presenteer je je ten opzichte van anderen? De afdeling heeft een open karakter naar de buitenwereld. Dit resulteert in regelmatige deelname aan prijsvragen, tentoonstellingen en projecten met externe partijen.

Projecten

De afdeling Beeldende Kunst is veelal betrokken bij projecten zowel binnen als buiten de academie. Ook zijn excursies naar binnen en buitenland vaste onderdelen van het curriculum. Daarbij wordt samengewerkt met andere afdelingen zoals VAV en Grafisch Ontwerp. Ook houdt de afdeling regelmatig tentoonstellingen in de expositieruimtes van de Rietveld Academie en neemt de afdeling deel aan het academie-brede project Rietveld UncuT.

Metal workshop / Metaal werkplaats

Theorie

Tijdens een opleiding Beeldende Kunst aan de Rietveld Academie word je breed theoretisch onderwezen. Zo zijn er lessen kunstgeschiedenis, filosofie en kunsttheorie. Daarnaast zijn er jaarlijks verschillende gastdocenten die je onderwijzen en worden er lezingen en symposia bezocht. Ook is het Studium Generale een vast onderdeel van het theorieonderwijs van VAV. Het Studium Generale biedt een algemeen historisch kader handelend over actuele thema's in de hedendaagse internationale kunstwereld. Het Studium Generale trekt prominente sprekers uit binnen en buitenland aan om lezingen te geven. Voor meer informatie zie Studium Generale

Stages en uitwisselingen

Stages en uitwisselingen zijn mogelijk, maar niet verplicht. Als je dit wilt, overleg altijd eerst met docenten. Stages en uitwisselingen kunnen alleen plaatsvinden in het tweede vakjaar.

Docenten

Adam Colton
Alena Alexandrova
André Klein
Arthur Kempenaar
Bert Taken
Clare Butcher
Emilio Moreno
Eva Fotiadi
Frank Mandersloot
Janice McNab
Jean bernard Koeman
Joost van Haaften
Juul van den Heuvel
Martine Neddam
Rieke Vos
Rini Hurkmans
Rob van der Vijgh
Roos Theuws
Wjm Kok

Students 1st year

Antrianna Moutoula
Clara Nygaard
Craig Borthwick
Cristina Mata Martín
Daniela Kühnle
Esperanza de Vries
Evelina Jonsson
Fabian Bergmark
Finn Godwin
George Kratochvil
Ida Hansen
Johan Romme
Josefine Forsberg
Juan Guerrero Gil
Krisztina Czika
Laura Neto Canha Malpique Peleja
Lefki Mevissen
Linnea Langfjord Kristensen
Magali Llatas Berrios
Mari Schraven
Marta Hammarberg
Martin Alonso Iglesias
Martin Brandt
Max Ehnlund Göran
Nadja Henß
Naigel Vermeulen
Nikke Hallman
Pedro Herrero Ferran
Sophie Serber
Teuntje Kranenborg
Wiebe Bouwsema
Zofia Skoroszewska

Students 2nd year

Andreas Maul
Annahita Asgari
Aram Jang
Ásgerður Birna Björnsdóttir
Cécile Plouhinec
Cleo Scheibe
Didi Lehnhausen
Edmée ter Meulen
Efrem Angela
Eva Bjarnadóttir
Flavia Evangelista de Azevedo
Fleur Batenburg
Frederik Ryt-Hansen
Giel van Stokkum
Hilde Viëtor
Inger Heeschen
Jakob Sjoberg
Johanna Arco
Justina Vilcinskaite
Kjartan Søderberg
Lilian Hung
Lillian Vlaun
Luca Asta
Lukas Messner
Marie Vedel
Matthias Visschedijk
Michelle Son
Nina Andersson
Olle Stjerne
Ralph Roosen
Rikke Goldbech
Rosalie Gorter
Shunyao Yu
Simon Becks
Suzanne Bernhardt
Thijs van Geloven
Yoojin Lee