nl

Basisjaar (1ste bachelor studiejaar)

Het Basisjaar van de Gerrit Rietveld Academie is een algemeen vormend jaar. Het Basisjaar biedt een breed en samenhangend programma waarvan alle onderdelen verplicht zijn. Gedurende het Basisjaar maak je kennis met verschillende vakdisciplines. Je krijgt veel opdrachten; het is een intensief jaar waarin je vijf dagen per week aan het werk bent op de academie. Om dit jaar succesvol te kunnen doorlopen zul je een avontuurlijke, ontvankelijke en nieuwsgierige houding moeten hebben. Daarnaast zijn een kritische blik en de bereidheid om samen te werken voorwaarden om optimaal deel te kunnen nemen aan het programma.

Het programma is er op gericht om je intensief kennis te laten nemen van tal van opvattingen, begrippen en werkmethoden, die een fundament kunnen leggen voor het onafhankelijk en zelfstandig werken als kunstenaar of vormgever. Er wordt gewerkt aan de hand van opdrachten. Deze opdrachten zijn bedoeld om je op weg te helpen en je te stimuleren je talenten zo geconcentreerd en gericht mogelijk in te zetten. Om een gefundeerde keuze voor een afstudeerrichting te kunnen maken, maak je gedurende het jaar kennis met alle afdelingen en werkplaatsen.

Tweemaal per jaar worden de studieresultaten getoetst aan de hand van een kleine presentatie die je met het gemaakte werk samenstelt. Voor het theoretische gedeelte van de studie worden schriftelijke of mondelinge proeven afgelegd. Aan het eind van het Basisjaar bekijk je samen met je docenten of er een voldoende basis is gelegd om de studie te kunnen vervolgen. Soms wordt geadviseerd om de propedeuse - met andere docenten en dus met andere opdrachten - opnieuw te doorlopen. Soms wordt het bindende studieadvies gegeven om de studie te beëindigen. Een enkele keer zul je worden aangespoord om naar een andere academie te gaan waar andere accenten worden gelegd.

Onderwijsaanbod

Tekenen/schilderen

Het tekenen vormt een fundament voor alle vakken. Tekenen is belangrijk om beter te leren kijken, gedachten en ideeën te noteren, bronnen te verzamelen en fantasieën te verbeelden. Alle mogelijke teken- en schildermaterialen worden benut.

friends - 3 months ago
[goo.gl/syUDJb](http://goo.gl/…

'WORDPLAY' : Brno Design Bienn…
BASISJAAR CHAIN/KETTING - 8 months ago

陳致妤's password - 8 months ago
Fishli and Vice - 8 months ago
Fishli and Vice

Sculptuur

In dit vak staat de driedimensionale vorm centraal. Er wordt aandacht besteed aan het werk in relatie tot ruimte, tijd, volume en beweging en de verbeelding daarvan, met behulp van alle denkbare plastische materialen.

Ontwerpen

In deze lessen komt het ontwerpproces in al zijn stadia aan de orde, zoals opdracht- en probleemanalyse, idee-ontwikkeling en -uitvoering. Onderwerpen die de revue passeren zijn: Kleding/Textiel, Sieraad/Gebruiksvoorwerp, Meubel/Gereedschap, Huis/Omgeving,Tekst/Taal, Vertaling/Communicatie. Daarnaast is er ook aandacht voor ontwerponderzoek.

Gemengde media

Het gebruik van alle denkbare technieken waaronder fotografie, audiovisuele media en installatie, komt aan bod in de lessen Gemengde Media. Het is een interdisciplinair vak waarin de verschillende technieken op elkaar worden betrokken. Je dient in het uitwerken van de opdrachten te kiezen voor het gebruik van één of meer media. Er is veel aandacht en tijd voor reflectie op eigen en andermans werk. De les beslaat een hele dag en de docent is tevens mentor.

Theorie

De theorie wordt gegeven op een vaste dag in de week, waarvan een dagdeel wordt ingevuld door de theoriementor. Behandeld worden de kunstgeschiedenis en de hedendaagse kunsttheorie. Daarnaast volg je als basisjaarstudent het Studium Generale; het Studium Generale biedt een algemeen historisch kader handelend over actuele thema's in de hedendaagse internationale kunstwereld. Het Studium Generale trekt prominente sprekers uit binnen-, en buitenland aan om lezingen te geven.

Voor meer informatie zie Studium Generale

Projecten

Het Basisjaar gaat ieder jaar aan het begin van het studiejaar met alle studenten op excursie. Dit is een belangrijk onderdeel van het programma. Het is bedoeld om kennis met elkaar te maken en de onderlinge band te versterken. Ook organiseert het Basisjaar ieder jaar het Januari project. Hieraan doen alle studenten en docenten mee. Het Januari Project draait altijd rondom een thema en de eindpresentatie vindt plaats tijdens de Open Dag eind januari. Daarnaast bezoek je tijdens je eerste jaar aan de Rietveld Academie geregeld musea, tentoonstellingen en symposia.

Silkscreen printing workshop / Zeefdrukkerij

Docenten

Alena Hudcovicová
André Klein
Bert Taken
Dyveke Rood
Edwin Deen
Emilio Moreno
Eugenie de Lariviere
Hansje van Ooijen
Hewald Jongenelis
Joram Kraaijeveld
Juul van den Heuvel
Liesbeth Pallesen
Rustan Söderling
Ruth van Beek
Sonja Bäumel
Ton Zwerver
Uta Eisenreich
Vincent-André Vijsma
Wouter Klein Velderman

Studenten

Amanda Karlsson
Amanda Verberne
Annabelle Binnerts
Anne Lakeman
Antoine Geiger
Antonia Schwaiger
Arty Bedny
Asefeh Tayebani
Bára Bjarnadóttir
Beatriz Filipe Conefrey
Carla Lafourniere
Cecilia Bjartmar
Edd Gough
Erika Arias Garces
Fay van Hees
Germaine van der Sanden
Gido Cuppens
Grace Larson
Ines Paiva Vilar de Queiros
Irina Djojoatmodjo
Johanna Stoppelenburg
Joshwa Figaroa
Kleoniki Stanich
Kore Heerema
Lyndon Polan
Manon Féval
Maya Hanbury
Meret Zimmermann
Nadja Henß
Nepheli Papadaki
Oriane de Vries
Otakar Zwartjes
Pedro Herrero Ferran
Rianne Berger
Rixta van der Molen
Sien van Look
Siyou Chen
Sonia Oet
Sophia Msaoubi
Sophie Wilberg Laursen
Tania Ezpeleta Dahlin
Zofia Skoroszewska