nl

Gerrit Rietveld Academie

De Gerrit Rietveld Academie is een hogeschool voor Beeldende Kunsten en Vormgeving. Wij verzorgen twee bacheloropleidingen en vier masteropleidingen. Binnen de Bachelor studeer je af als Bachelor of Fine Arts of als Bachelor of Design. Binnen deze twee bachelor-opleidingen zijn er verschillende afstudeerrichtingen. Na een algemeen eerste jaar, genaamd het basisjaar, kies je voor een van deze afstudeerrichtingen…
Lees verder

eindexamen werk 2013

Place Values
Lees meer

Place Values

Anticipated decay towards a grand ruin
Lees meer

Anticipated decay towards a gr…

Eight cubic meters by Mariken Wessels
Lees meer

Rietveld in de Oude Kerk – Constant Companion
Lees meer

Constant Companion finissage
Lees meer

MELD JE AAN VOOR DOGTIME
Lees meer

VOICE ~ CREATURE OF TRANSITION in HASTAC
Lees meer

VOICE ~ CREATURE OF TRANSITION in Metropolis M
Lees meer

OPEN CALL - 3 days ago
Anon - 3 days ago

Rietveld TV, April - 6 days ago
This episode with: Carina…

Rietveld TV April 2013 - 1 year ago
invitation made by Nora Halper…

The grown-ups +1 beelden - 3 months ago

Woodlouse +2 beelden - 7 days ago

Sergei Inja – Beeldende Kunst 2011

Jip van Steenis – Beeldende Kunst 2013
':S' or 'so confused'-smileys …

Marek van de Watering – Beeldende Kunst 2013