Polyester

Twee componenten hars: bindmiddel en versneller, meestal aangebracht op glasvezel;
diverse hulpstoffen en soms een oplosmiddel.
Als reactieve verdunner wordt styreen gebruikt.

Zéér brandbaar!

componenten

Complexe samenstelling;

meerdere giftige stoffen veroorzaken huidirritatie, contacteczeem,
versterkt door mogelijke beschadiging van de huid door glasvezel-deeltjes.

Typische polyestergeur: styreen, schadelijk bij inademen.

Gebruik van alcohol versterkt de schadelijke en bedwelmende werking.

Polyester droogt langzaam (ca 24 uur), de hars blijft de volledige droog-tijd
schadelijk voor ademhaling en huid.

Ventilatie is onvoldoende, afzuiging is noodzakelijk!

Verwerken van polyester is in openbare ruimte niet toegestaan


afval

losse componenten worden altijd als gevaarlijk (chemisch) afval beschouwd

uitgehard polyester wordt in het milieu niet afgebroken;
wordt beschouwd als normaal- of bedrijfsafvalbewerken van polyester

zagen - schuren

Bij zagen en schuren komen rest-monomeren en styreen vrij;

ingeademd fijn stof breekt niet af in het lichaam.

Bij het bewerken van grote oppervlakten is directe afzuiging noodzakelijk en daarom in openbare ruimte niet toegestaan.


brand - (ver)branden

Bij verbranding komen zéér giftige gassen vrij,

waaronder PAK's, koolmonoxide en vergelijkbare gassen.

Hier is geen (afdoende) bescherming mogelijk!
Vermijd iedere mogelijkheid tot verhitting of brand!